Pension i Sverige

Här får du veta vad som gäller för att få pension i Sverige och hur du som kommer från ett annat land söker pension.

För varje år som du arbetar i Sverige tjänar du in till din svenska pension. Insättningarna till din svenska pension sker i form av pensionsavgifter.

En del av pensionsavgiften betalas in av dig genom skatten och en del betalas in av din arbetsgivare genom arbetsgivaravgiften.

Den sammanlagda avgiften är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. De 18,5 procenten ger dig så kallade pensionsrätter.

Förutom för arbetsinkomster får du även pensionsrätter om du har små barn, studerar, gör plikttjänst eller har sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften för detta betalas av staten.

Om du kommer att erhålla pension från olika nordiska länder kan du läsa mer om hur du kommer att beskattas på Nordisk e-tax.

Hur lång tid du arbetar påverkar pensionen

Du kan ta ut svensk pension från 61 års ålder. Om du är anställd får du själv bestämma hur länge du vill fortsätta arbeta fram till 67 års ålder.

Om du vill fortsätta att arbeta efter 67 års ålder måste du och din arbetsgivare komma överens om det. Ju längre du arbetar, desto mer får du i pension.

Barn ger extra pension

Föräldrar kompenseras genom att få extra pensionsrätter under fyra barnår oavsett om föräldrarna är föräldralediga eller inte.

Avgifterna för detta betalas in till pensionssystemet av staten. Den förälder som tjänar minst under respektive år får de extra pensionsrätterna. Pensionsrätten för barnår kan överlåtas till den andra föräldern om man anmäler detta till Pensionsmyndigheten.

Hur mycket extra pension du får beror på hur mycket du tjänade innan du fick barn och hur mycket du tjänar åren efter.

Försäkringskassan räknar ut barnåren på tre olika sätt och väljer automatiskt det alternativ som är mest fördelaktigt för dig.

Så här söker du pension

Du ska alltid söka om pension. Den kommer inte annars. Du söker hos Pensionsmyndigheten.

Bor du i Sverige är det lagom att lämna in din ansökan två till tre månader innan du vill få din pension. Tänk på att du inte kan få pension före den månad du söker om det.

Ansökningsblankett för pension kan du få från Pensionsmyndigheten.

Du som funderar på att pensionera dig kan även söka pension direkt på Internet. För att göra det ska du ha fyllt 60 år och bo i Sverige.

Du behöver också en e-legitimation. En e-legitimation underlättar även din kontakt med andra än Pensionsmyndigheten, såsom till exempel Försäkringskassan, Skatteverket och Apoteket.

Du skaffar en e-legitimation från din bank. För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder.

Med din e-legitimation kan du uträtta många ärenden via Internet, såsom att sjukanmäla dig, anmäla flytt, beställa leverans av medicin från apoteket och mycket mer.

Förtidspension/sjukersättning

För att ha rätt till det som tidigare kallades förtidspension, numera sjukersättning utan tidsgräns, ska man vara mycket allvarligt sjuk. Det kan till exempel handla om vissa typer av cancer, neurologiska sjukdomar eller att man väntar på en organtransplantation. Denna sjukersättning kan även gälla en svår arbetsskada.

Den som är tillfälligt sjuk eller skadad och bedöms kunna återgå till arbete får i stället tidsbegränsad aktivitetsersättning. När du inte längre har rätt till sjukersättning erbjuds du en introduktionskurs på Arbetsförmedlingen. Under tiden får du aktivitetsstöd genom Försäkringskassan.

Efter tre månader utanför sjukförsäkringen kan du i dag söka sjukersättning igen, om Försäkringskassan bedömer att du inte kan arbeta.

Hallå Norden

Rekommenderade avsnitt (6)

Ska du flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta eller studera? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen!


Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Arbeta som sjuksköterska i Norge

På den här sidan hittar du information för dig som är sjuksköterska och vill ha jobb i Norge.

Antagning till högre utbildning i Danmark

Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Pension i Norge

Hur länge måste jag ha bott i Norge för att ha rätt till ålderspension från den norska offentliga ...

Intjänande av pension i Finland

I det här avsnittet berättar vi när och hur du tjänar in pension i Finland.

Kom-ihåg-lista när du flyttar från Sverige

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du bör tänka på när du planerar att flytta från Sverige ...

Kontakt

Kontakta Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.