Dokumentåtgärder

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Nordiska medborgare behöver inte arbets- eller uppehållstillstånd för att vistas i Norge, men medborgare från andra länder måste sätta sig in i de regler som gäller. Här hittar du information om arbets- och uppehållstillstånd för medborgare innanför och utanför EES-området.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiska medborgare har rätt att bo och/eller arbeta i ett annat nordiskt land utan arbets- och uppehållstillstånd. Det vill säga att nordiska medborgare inte behöver registrera sig hos polisen. Man måste som nordisk medborgare emellertid förhålla sig till landets folkbokföringsregler. Se Hallå Nordens webbplats för att läsa mer om folkbokföringsreglerna i de olika nordiska länderna.

EES-, EFTA- och EU-medborgare kan fritt resa in i Norge och börja arbeta med en gång. Om du ska uppehålla dig i landet i mer än tre månader måste du dock folkbokföra dig, oavsett om du ska arbeta, studera eller är en familjemedlem till EES-medborgare som bor i Norge. Hos den norska utlänningsmyndigheten, Utlendingsdirektoratet (UDI), kan du läsa mer om folkbokföringssystemet för EES-, EFTA- och EU-medborgare.

Medborgare från länder utanför EES, EFTA och EU bör kontakta Utlendingsdirektoratet för att höra vilka regler som gäller för dem.

En person som har ett giltigt visum till eller uppehållstillstånd i ett Schengenland behöver inte ansöka om visum för att få resa till andra Schengenländer. Det innebär att medborgare från länder utanför Norden som har uppehållstillstånd i ett av de nordiska länderna inte behöver ansöka om visum för att resa till de andra nordiska länderna. Se Utlendingsdirektoratets webbplats för mer information om detta.

Mer om Norge

Flytta till Norge

Jobba i Norge

Studera i Norge

Bo och vistas i Norge

Barn och familj i Norge

Jobba i Norden

Jobba i Danmark

Jobba i Sverige

Jobba i Norge

Jobba i Finland

Jobba på Island

Jobba på Åland

Jobba på Färöarna

Ställ din fråga till Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden, kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.