Dokumentåtgärder

Bankkonto i Finland

I det här avsnittet hittar du information om banktjänster i Finland.

Grafer og penge
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Banktjänster

Bankerna erbjuder flera olika tjänster för att hantera såväl dagliga bankärenden som olika spar- och placeringsändamål samt försäkringar. Banktjänsternas villkor varierar beroende på bank.

Det finns inget krav på att man måste ha ett finskt personnummer för att öppna ett bankkonto, men kunden måste alltid kunna bestyrka sin identitet på ett pålitligt sätt. Det säkraste sättet att bevisa sin identitet är med ett giltigt pass eller officiell legitimation. Dessutom godkänner vissa banker ett nordiskt körkort som identitetsbevis. Om man inte har ett finskt personnummer kan användningen av vissa banktjänster begränsas, som beviljande av betalkort eller avtal för internettjänster.

För att öppna ett bankkonto krävs det ofta att man har ett välmotiverat och godtagbart behov; till exempel permanent boende, arbete eller studier i Finland. Som bevis på anställning kan man exempelvis ha ett giltigt anställningsavtal eller ett lönekvitto. Studerande kan uppvisa antagningsbevis från läroanstalten eller studentkort.

Bankerna kan ta kreditupplysning på den som vill öppna ett konto. Närmare information om bankärenden i Finland fås av bankerna och av Försäkrings- och finansrådgivningen.

Exempel på banker som är verksamma i Finland: Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken och POP-banken.

Bolån i Finland, köp av bostad utomlands – köp av bostad i Finland, bolån utomlands?

Som säkerhet för bolån beviljat av en bank i Finland duger det i regel endast med en bostad som ligger i Finland. Om du alltså ska ta bolån i en finsk bank för att köpa en bostad i ett annat nordiskt land kan du inte använda den bostad du köper i det andra nordiska landet som säkerhet för lånet för den bostad du köper.

Detsamma gäller även omvänt: om du köper en bostad i Finland kan du inte använda bostaden i Finland som säkerhet för ett bolån du tar i ett annat nordiskt land.