Dokumentåtgärder

Medborgarskap i Norge

Här kan du läsa om reglerna för att bli norsk medborgare och om de norska reglerna för dubbelt medborgarskap.

Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Norskt medborgarskap

Att ha norskt medborgarskap medför vissa rättigheter och skyldigheter. Bland annat är det endast personer som har norskt medborgarskap som har rätt att rösta i och ställa upp i val till stortinget. Vidare kan norska medborgare kallas in för värnplikt, har rätt till norskt pass och rätt till konsulärt bistånd utomlands. Även studiestöd beviljas i regel på basis av medborgarskap. Därutöver finns det enskilda befattningar inom den offentliga sektorn och inom försvaret som kräver att man är norsk medborgare.

När det gäller medlemskap i folketrygden, socialförsäkring och skatt har medborgarskap emellertid ingen eller mycket begränsad betydelse. Dessa aspekter beror i regel på var du bor och/eller arbetar. 

Norskt medborgarskap vid födseln

Barn födda efter den 31 augusti 2006

Enligt den lag som gäller idag, som trädde i kraft den 1 september 2006, blir ett barn som har en norsk mamma eller pappa alltid norsk medborgare vid födseln. Detta gäller oavsett om barnet är fött i Norge eller utomlands, och oavsett om föräldrarna är gifta eller inte.

Om barnet automatiskt blev norsk medborgare vid födseln behöver detta inte anmälas för att säkerställa att barnet blir norsk medborgare. För att barnet ska få ett norskt pass måste man ansöka hos polisen eller eventuellt en norsk beskickning om man är bosatt utomlands.

Barn födda före den 1 september 2006 blev norska vid födseln om:

 • mamman var norsk,
 • pappan var norsk och föräldrarna var gifta, eller
 • pappan var död, men var norsk medborgare och gift med barnets mamma då han dog. 

Barn födda mellan den 1 januari 1925 och den 1 juli 1979 blev norska vid födseln om:

 • mamman var norsk och föräldrarna inte var gifta
 • pappan var norsk och föräldrarna var gifta, eller
 • pappan var död, men var norsk medborgare och gift med barnets mamma då han dog.
 • Barn födda efter den 1 januari 1951 blev norska vid föräldrarnas vigsel om pappan var norsk. Detta gällde fram till den 1 september 2006

Hur blir man norsk medborgare?

En person kan som regel inte ha flera medborgarskap enligt norsk lag. Om man ansöker om norskt medborgarskap måste man i de allra flesta fall avsäga sig sitt andra medborgarskap. 

Nordiska medborgare

Nordiska medborgare över 18 år kan anmäla norskt medborgarskap istället för att ansöka om det efter att de har bott i Norge i sju år. För detta krävs det emellertid att man avsäger sig till tidigare medborgarskap. Har man från början danskt medborgarskap sker detta automatiskt när man ansöker om ett nytt. Danska barn förlorar inte sitt medborgarskap om en av föräldrarna fortfarande är dansk och kan då inte bli norsk genom egen eller föräldrarnas anmälan. Du kan läsa mer om reglerna för att anmäla medborgarskap på UDI:s webbplats. Du måste vara bosatt i Norge när du ansöker, och får inte ha varit dömd till fängelsestraff eller andra typer av frihetsberövande.

Nordiska medborgare som tidigare har varit norska kan återfå det norska medborgarskapet genom att anmäla sig som norska. I det fallet är det enda kravet att man ska vara bosatt i Norge och att det tidigare medborgarskapet ska vara upplöst vid tidpunkten för anmälan. Det är en förutsättning att man endast har haft medborgarskap i andra nordiska länder efter att ha förlorat det norska. Bestämmelsen gäller även för barn.

Barn födda före den 1 september 2006 som hade en norsk pappa vid födelsetidpunkten men som inte automatiskt blev norska medborgare eftersom föräldrarna inte var gifta kan också anmälas som norska. Detsamma gäller barn som adopterades av norska föräldrar före den 1 september 2006.

Barn under 18 år till den som blir norsk genom anmälan får norskt medborgarskap samtidigt som föräldern förutsatt att:

 • barnet är bosatt i Norge
 • barnets tidigare medborgarskap är upplöst när föräldrarna blir norska och
 • barnet inte är gift eller registrerad partner.

Information om att barnet kommer att förlora sitt tidigare medborgarskap om barnet/föräldrarna får ett annat medborgarskap måste följa på föräldrarnas anmälan.

Nordiska medborgare över 12 år som har bott i Norge de senaste två åren kan ansöka om norskt medborgarskap. Ålderskravet gäller inte barn som har en förälder som är norsk eller som blir norsk samtidigt som barnet.

Du hittar information om ansökningsprocessen och ett formulär för anmälan av medborgarskap för nordiska medborgare på UDI:s webbplats.

Utomnordiska medborgare 

Utomnordiska medborgare kan ansöka om medborgarskap genom att registrera ansökan via utlänningsmyndighetens webbportal. Samtidigt som registreringen sker betalar man en avgift och beställer tid hos polisen.

Utöver en internetansökan eller en ifylld ansökningsblankett på papper ska du även lämna in andra dokument. En översikt över vilka papper du måste kunna lämna in och mer information om ansökningsprocessen hittar du på UDI:s webbplats.

Dubbelt medborgarskap

Enligt norsk lag kan en person som utgångspunkt inte ha flera medborgarskap utöver det norska. I enskilda fall tillåter dock lagen fler än ett medborgarskap. Detta gäller bland annat:

 • om du är född med dubbelt medborgarskap eftersom du har norskt och utländskt medborgarskap efter dina föräldrar (till exempel norsk mamma och utländsk pappa)
 • om du föddes av norska föräldrar i ett land som tillämpar ”födelseplatsprincipen” (den som är född i ett land får det landets medborgarskap). Då kan du ha både norskt medborgarskap och födelselandets medborgarskap.
 • om du har sökt norskt medborgarskap och det inte är möjligt eller tryggt för dig att ge avkall på ditt ursprungliga medborgarskap
 • om ett barn som föddes före den 1 september 2006 anmäls som norsk. För barn som kan få norskt medborgarskap genom anmälan om faderskap eller adoption finns det inget krav på att lösa upp ett annat medborgarskap. Dubbelt medborgarskap godtas då med andra ord från norska myndigheters sida, men barnets föräldrar bör undersöka vad detta leder till enligt lagstiftningen i barnets andra hemland.
 • Om du som norsk medborgare beviljas medborgarskap i ett annat land av andra skäl än ansökan, anmälan eller önskemål mister du inte det norska medborgarskapet. Dubbelt medborgarskap godtas då med andra ord.

Om du har dubbelt medborgarskap kan du ha både rättigheter och skyldigheter visavi två olika stater eller länder. Till exempel har man rätt att ha två pass och som princip krav på konsulärt bistånd från båda länderna. Vidare kan man som norsk medborgare vara värnpliktig i Norge.

Mer information om dubbelt medborgarskap hittar du på UDI:s webbplats.