Dokumentåtgärder

Medborgarskap i Norge

Är man norsk medborgare om man är född på norskt territorium? Är det möjligt att ha ett annat medborgarskap utöver det norska? Hur gör man för att bli norsk medborgare? Här kan du läsa om vilka regler som gäller för norskt medborgarskap.

Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Norskt medborgarskap

Att ha norskt medborgarskap ger vissa rättigheter och skyldigheter utöver att vara nordisk EES-medborgare eller medborgare i tredje land (icke EES-medborgare). Bland annat är det endast personer som har norskt medborgarskap som har rätt att rösta i och ställa upp i val till stortinget. Vidare kan norska medborgare kallas in för värnplikt, har rätt till norskt pass och rätt till hjälp vid uppehåll utomlands. Det finns också vissa befattningar inom den offentliga sektorn och inom försvaret som kräver att man har norskt medborgarskap. Studiestöd beviljas också i regel på basis av medborgarskap.

Medborgarskapet har inget eller mycket begränsat inflytande på medlemskap i folketrygden i Norge, socialförsäkring eller skatt. Detta beror i regel på var du bor och/eller arbetar. 

Norskt medborgarskap vid födseln

Barn födda efter den 31 augusti 2006

Enligt den lag som gäller idag, som trädde i kraft den 1 september 2006, blir ett barn som har en norsk mamma eller pappa alltid norsk medborgare vid födseln. Detta gäller oavsett om barnet är fött i Norge eller utomlands, och oavsett om föräldrarna är gifta eller inte.

Om barnet automatiskt blev norsk medborgare vid födseln behöver detta inte anmälas för att säkerställa att barnet blir norsk medborgare. För att barnet ska få ett norskt pass måste man ansöka hos polisen eller eventuellt en norsk beskickning om man är bosatt utomlands.

Barn födda före den 1 september 2006 blev norska vid födseln om:

  • mamman var norsk,
  • pappan var norsk och föräldrarna var gifta, eller
  • pappan var död, men var norsk medborgare och gift med barnets mamma då han dog. 

Hur blir man norsk medborgare?

En person kan som regel inte ha flera medborgarskap enligt norsk lag. Om man ansöker om norskt medborgarskap måste man i de allra flesta fall avsäga sig sitt andra medborgarskap.

Nordiska medborgare

Nordiska medborgare över 18 år kan anmäla norskt medborgarskap istället för att ansöka om det efter att de har bott i Norge i sju år. För detta krävs det emellertid att man avsäger sig till tidigare medborgarskap. Har man från början danskt medborgarskap sker detta automatiskt när man ansöker om ett nytt. Du kan läsa mer om reglerna vid medborgarskap från de andra länderna på UDI:s webbplats. Du måste vara bosatt i Norge när du ansöker, och får inte ha varit dömd till fängelsestraff eller andra typer av frihetsberövande.

Nordiska medborgare över 12 år som har bott i Norge de senaste två åren kan ansöka om norskt medborgarskap.

Du hittar en blankett för anmälan av medborgarskap på UDI:s webbplats, där det finns en blankett både för vuxna nordiska medborgare och barn. Du hittar också information om ansökningsprocessen på den webbplatsen. 

Utomnordiska medborgare 

Utomnordiska medborgare kan ansöka om medborgarskap genom att registrera ansökan via utlendingsmyndighetens (utlänningsmyndigheten) webbportal. Samtidigt som registreringen sker betalar man en avgift och beställer tid hos polisen.

Utöver en internetansökan eller en ifylld ansökningsblankett på papper ska du även lämna in andra dokument. En översikt över vilka papper du måste kunna lämna in och mer om ansökningsprocessen hittar du på UDI:s webbplats.

Dubbelt medborgarskap

Enligt norsk lag kan en person som utgångspunkt inte ha flera medborgarskap utöver det norska. I enskilda fall tillåter dock lagen fler än ett medborgarskap. Detta gäller bland annat i följande fall:

  • Om du är född med dubbelt medborgarskap eftersom du har norskt och utländskt medborgarskap efter dina föräldrar (till exempel norsk mamma och utländsk pappa)
  • Om du föddes av norska föräldrar i ett land som tillämpar ”födelseplatsprincipen” (den som är född i ett land får det landets medborgarskap). Då kan du ha både norskt medborgarskap och födelselandets medborgarskap.
  • Om du har sökt norskt medborgarskap och det inte är möjligt för dig att ge avkall på ditt ursprungliga medborgarskap
  • Om ett barn som föddes före den 1 september 2006 anmäls som norsk.
  • För barn som kan få norskt medborgarskap genom anmälan finns det inget krav på att lösa upp ett annat medborgarskap. Dubbelt medborgarskap godtas med andra ord.
  • Norska medborgare som beviljas medborgarskap i ett annat land av andra skäl än ansökan, anmälan eller önskemål mister inte det norska medborgarskapet. Dubbelt medborgarskap godtas med andra ord.

Om du har dubbelt medborgarskap kan du ha både rättigheter och skyldigheter visavi två olika stater eller länder. Till exempel har man rätt att ha två pass och som princip krav på diplomatiskt skydd och konsulärt bistånd från båda länderna. Vidare kan man som norsk medborgare vara värnpliktig i Norge.

Mer information om detta hittar du på UDI:s webbplats.