Dokumentåtgärder

Rösträtt i Norge

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att få rösträtt i val till stortinget, sametinget, kommunen (kommunestyre) och landstinget (fylkesting) i Norge.

Fotograf
Image select

Val

Norge har val till stortinget (riksdagen) vart fjärde år. Val till kommun (kommunestyre) och landsting (fylkesting) hålls också vart fjärde år, men mitt i stortingets mandatperiod. Val till sametinget hålls samma år som valet till stortinget. Det ska väljas 169 ledamöter till stortinget och 39 ledamöter till sametinget. Listor över partier och kandidater som ställer upp i valet hittar du på den officiella valportalen

Vem har rösträtt?

Till stortingsvalet har endast norska medborgare rösträtt. Väljarna måste vara, eller ha varit, registrerade som bosatta i Norge. Sametinget väljs av och bland den samiska befolkningen, och man måste själv se till att bli registrerad i den samiska röstlängden. För mer information om detta, se Sametingets webbplats.

I sametingsval, kommunalval och landstingsval har också nordiska medborgare rösträtt förutsatt att de har blivit registrerade som bosatta i Norge under valåret, senast den 30 juni före sametingsvalet och senast den 31 maj för kommunal- och landstingsvalet. Andra utländska medborgare har rösträtt i kommunal- och landstingsval om de har varit registrerade som bosatta i landet under en sammanhängande period de tre senaste åren före valdagen.

De som är införda i röstlängden får ett valkort med posten från sin kommun. På valkortet hittar du information om öppettider och vilken vallokal du ska använda på valdagen.

Rösträttsåldern för alla valen är 18 år och måste ha uppnåtts innan valårets slut.

Vissa kommuner håller vallokalerna öppna i två dagar, medan andra endast har öppet på valdagen. Det är möjligt att förhandsrösta i andra kommuner och på norska beskickningar. Besök webbsidorna för den officiella valportalen för mer information om val och röstning i Norge.