Dokumentåtgärder

Rösträtt i Norge

Här kan du läsa om vilka krav som ställs för att du ska få rösträtt i val till Stortinget, Sametinget, kommunen (kommunestyre) och landstinget (fylkesting) i Norge.

Fotograf
Image select

Val

Norge har val till Stortinget (riksdagen) vart fjärde år. Val till kommun (kommunestyre) och landsting (fylkesting) hålls också vart fjärde år, halvvägs in i Stortingets mandatperiod. Dessutom har man i Norge även ett val av ledamöter till Sametinget, som hålls samtidigt som Stortingsvalet. Till Stortinget väljs vid varje Stortingsval 169 Stortingsledamöter, och till Sametinget väljs det vid varje Sametingsval 39 Sametingsledamöter.

Listor över partier och kandidater som ställer upp i valet hittar du på den officiella valportalen.

Vem har rösträtt?

Vid Stortingsval är det bara norska medborgare som har fyllt 18 år vid utgången av valåret som har rösträtt. Väljarna måste dessutom vara, eller under de senaste tio åren har varit, folkbokförda i Norge.

Vid Sametingsval måste man vara registrerad i Sametingets röstlängd samt ha fyllt 18 år vid utgången av valåret för att kunna rösta. Sametinget väljs nämligen av och bland den samiska befolkningen. Man måste själv se till att bli registrerad i den samiska röstlängden. För mer information om detta, se Sametingets webbplats. Till Sametingsvalet har även nordiska medborgare rösträtt om de är folkbokförda i Norge senast den 1 juli på valåret.

I kommunal- och landstingsval har alla som är, eller som någon gång har varit, folkbokförda i Norge rösträtt. Det innebär att också medborgare från andra nordiska länder har rösträtt, förutsatt att de blev folkbokförda i Norge senast den 30 juni på valåret. Även i kommunal- och landstingsval är huvudregeln att man måste ha fyllt 18 år vid utgången av valåret för att kunna rösta. Det finns dock enskilda kommuner som öppnar för att även 16- och 17-åringar ska få rösta i kommunalvalet. Mer information om vilka kommuner detta gäller för hittar du på den offentliga valportalen.

Röstning

De som har rösträtt och därmed är införda i röstlängden får ett röstkort med posten från sin kommun. På röstkortet hittar du information om öppettider och vilken vallokal du ska använda på valdagen.

Vissa kommuner håller vallokalerna öppna i två dagar, medan andra endast har öppet på valdagen. Det är möjligt att förhandsrösta i andra kommuner och på norska beskickningar. Besök webbsidorna för den officiella valportalen för mer information om val och röstning i Norge.