Dokumentåtgärder

Bostad på Åland

I detta avsnitt presenteras de speciella regler och andra åländska särdrag som gäller boende och flyttning.

Fotograf
Helgi Þorsteinsson/norden.org

Arbeta & bo på Åland har en sida med praktiska flyttråd före flytten och vad ni måste göra efter att ni flyttat till Åland.

Generell information om bostadsrättslägenheter, hyresbostäder och stödformer för boende på Åland hittar man på Boende i Finland.

I detta avsnitt berörs de särdrag som gäller angående boendet på Åland. Därtill ges råd om hur man finner en bostad på Åland, medelhyror på Åland, en länk till bostadskön i Mariehamn samt om bostadsbidrag på Åland.

Åländsk hembygdsrätt

>Med stöd i självstyrelselagen för Åland (3.1.1975/3 §2) är det fastställt att ”Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, andra sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av landskapsregeringen med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller något annat avtal besitta fast egendom i landskapet." Undantag på kravet på hembygdsrätt kan beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan.

Mera information om åländsk hembygdsrätt finns på Ålands landskapsregerings sidor.

Fast egendom för personer som innehar hembygdsrätt

Förvärv av fastighet kan fritt göras av den som innehar hembygdsrätt.

Fast egendom för personer utan hembygdsrätt

Den som inte innehar hembygdsrätt, krävs tillstånd av landskapsregeringen. Detsamma gäller för juridiska personer, bolag, vilka alltid skall ha tillstånd.

  • Bostad/ägobostad. Bostad på tomt inom planerat område, t.ex. i Mariehamn. Person som är fast bosatt på Åland kan få dispens för att äga sådan bostad. Kommunen skall ge utlåtande till landskapsregeringen som beviljar dispens. Nytt från hösten 2011 är att det är nu möjligt för personer som saknar hembygdsrätt att köpa strandtomt på planerat område för fast boende.
  • Markområde. Inköp av mark kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.
  • Sommarbostad. Inköp kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.

Ansökningsblanketten för hembygdsrätt samt information om åländsk hembygdsrätt, jordförvärv, näringsrätt och annat liknande hittar du på Ålands landskapsregerings hemsida administrativa enheten.

OBS! Den som ärver fast egendom på Åland har arvsrätt enligt Finlands arvslagstiftning.

Hyreslägenhet

Kan fritt hyras av alla.

Bostadsrättslägenhet

Ålands bostadsrättsförening har 68 lägenheter i Mariehamn. Medlemskap är öppet för alla. Bostadsrätt kan innehas av alla EU-medborgare.

Aktielägenhet

Kan förvärvas av alla EU-medborgare. Aktier är lösegendom som inte kräver tillstånd att köpa.

Fastighetsmäklare på Åland

Fastighetsmäklarna på Åland vet det mesta och kan hjälpa till med alla frågor om bostäder. Arbeta & bo på Ålands sida med länkar till alla fastighetsmäklare på Åland är bra och informativ.

Bostadsmarknaden på Åland

På Ålands landskapsregerings hemsida finns sidan om bostad på Åland? där man listat de flesta aktörer angående bostadsmarknaden på Åland. På sidan finns direktlänkar till de flesta åländska kommuners bostadssidor med information om hyresbostäder, byggande, bostäder samt bostadstomter.

Arbeta & bo på Åland har en egen bostadsannonssida med aktuella bostäder som hyrs ut.

Om du är intresserad av Sjömanspensionskassans hyresbostäder i Mariehamn, som i första hand är till för sjömän, så hittar du information om detta på deras hemsida.

Bosidan på Åland - bostäder på Åland. Denna sida har sälj- och hyresobjekt från alla ledande mäklare på Åland.

Medelhyror på Åland

I april år 2014 var medelhyran för bostad på Åland 9,63 €, i Mariehamn 10,20 € och i landskommunerna 8,20 €.

Bostadskö

På denna sida hittar du information om Mariehamns stads bostadskö. Samtliga andra kommuner har hyresbostäder och för deras bostadskö kontaktar man kommunerna direkt.

Bostadsbidrag

Syftet med bostadsbidraget är att hushåll med låga inkomster skall kunna minska på sina boendeutgifter. På Åland söker man bostadsbidraget via FPA som tar emot ansökningar och alla frågor angående bostadsbidraget.

Läs mer om bostadsbidrag på FPA:s sida om allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare.