Dokumentåtgärder

Tullregler i Danmark

Här kan du läsa om de tullregler som gäller när du tar varor och flyttgods med till Danmark.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Tull vid flytt från ett EU-land

Om du flyttar från ett EU-land till Danmark, kan du fritt ta med dig ditt flyttgods.

Du ska dock vara uppmärksam på att särskilda regler gäller för att införa vin, sprit och cigaretter.

Om du för in en större mängd än den som är tillåten att införas tullfritt, ska du kontakta SKAT.

Tull vid flytt från ett land utanför EU

Om du flyttar till Danmark från ett land som inte är medlem i EU, till exempel Norge eller Island, ska du ha bott i det aktuella landet i minst ett år för att kunna föra in ditt flyttgods till Danmark utan att betala avgifter.

Du ska alltid registrera ditt flyttgods i samarbete med en speditör och vända dig till toldekspeditionen när ditt flyttgods kommer till Danmark.

Läs reglerna för när du kan införa dina ägodelar tullfritt på skat.dk.

Kontakta SKAT i Danmark för ytterligare information.