Dokumentåtgärder

Flytta till Norge

Kan jag ta med mig bilen när jag flyttar till Norge? När ska jag folkbokföra mig? Hur hittar man bostad i Norge? Här hittar du information om vilka rättigheter du har när du flyttar till Norge och vilka myndigheter du ska kontakta.
Folkbokföring i Norge
Här får du information om när du har rätt eller skyldighet att bli folkbokförd i Norge (med undantag av Svalbard) och om hur du går till väga för att folkbokföra dig.
Bostad i Norge
Här hittar du information om den norska bostadsmarknaden, om hyra och köp av bostad, bostadsrätt och bostadsbidrag.
Bil i Norge
Här kan du läsa om användning av en utländsk bil, införsel av fordon och andra regler rörande användning av bil i Norge.
Pension i Norge
Hur länge måste jag ha bott i Norge för att tjäna in grundpension? Kan jag ta med mig min norska pension om jag flyttar till ett annat nordiskt land? Det finns flera typer av pension i Norge, och här hittar du en översikt över det norska pensionssystemet och hur du kan exportera och importera pension över landgränserna i Norden.
Tullregler i Norge
Här kan du läsa om tullreglerna som gäller när du tar med dig flyttgods och varor till Norge.
Resa med husdjur till Norge
Norge har ett strikt regelverk för införsel av djur från andra länder. Här kan du läsa om införsel av djur i samband med semester och flytt till och från Norge.
Flytta från Norge till ett annat nordiskt land
Vad måste jag tänka på när jag ska flytta från Norge? Här hittar du en översikt över de viktigaste sakerna du måste tänka på när du planerar att flytta från Norge till ett annat nordiskt land.
Flytta eller resa till Svalbard
Svalbard är en del av det norska kungariket, men trots det är det en del andra regler som gäller här än på fastlandet. Här kan du läsa om de olika reglerna du måste förhålla dig till vid resor, vistelse eller flytt till Svalbard.
Uførepensjon från Norge
Du kan få uførepensjon (pension på grund av arbetsoförmåga) om du inte kan arbeta till följd av nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom. På den här sidan kan du läsa mer om vilka krav som ställs för att få uførepensjon och hur du kan ta med dig pensionen utomlands.
Norsk pensionär i ett annat nordiskt land
Du kan ta med dig pensionen även om du flyttar från Norge. Här kan du läsa om vad du bör tänka på om du är norsk pensionär i ett annat nordiskt land.