Dokumentåtgärder

Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

För gränsarbetare, det vill säga de som bor i ett land och arbetar i ett annat, gäller delvis särskilda regler för ansökan om arbetslöshetsdagpenning, vilket tas upp i följande avsnitt.

Lastbil

 Fotograf Johannes Jansson/norden.org

Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

Gränsarbetare

Som gränsarbetare betraktas en person som dagligen arbetar i ett land och arbetar i ett annat och återvänder hem åtminstone en gång i veckan. Gränsarbetare är arbetslöshetsförsäkrade i det land de arbetar i.

Om personen blir arbetslös delvis eller tillfälligt (permittering) måste han eller hon anmäla sig som arbetslös arbetssökande i det land han eller hon arbetar i och då är det a-kassan i det landet som betalar arbetslöshetsersättning.

Om personen blir helt arbetslös måste han eller hon anmäla sig som arbetslös arbetssökande i boendelandet och arbetslöshetsersättningen betalas ut av a-kassan eller annan behörig myndighet i boendelandet.

Annan gränsarbetare

Till skillnad från en ordinarie gränsarbetare återvänder denna gränsarbetare hem mer sällan än en gång i veckan. Denna typ av gränsarbetare måste ha arbetslöshetsförsäkring i det land han eller hon arbetar i.

Om en annan gränsarbetare blir helt arbetslös har personen i fråga rätt att välja om han eller hon vill anmäla sig som arbetslös arbetssökande i boendelandet eller i det land där han eller hon arbetar. Arbetslöshetsdagpenningen betalas av det land där man gjort anmälan.

Mer information om dagpenning i EES-länder får du från arbets- och näringsbyrån och finska arbets- och näringsministeriets webbplats.

Ställ din fråga till Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden, kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.

Jobba i Norden

Jobba i Danmark

Jobba i Finland

Jobba på Färöarna

Jobba på Island

Jobba i Norge

Jobba i Sverige

Jobba på Åland

Mer om Finland

Flytta till eller från Finland

Bo och vistas i Finland

Barn och familj i Finland

Jobba i Finland

Utbildning i Finland