Dokumentåtgärder

Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus

Rajatyöntekijöitä eli toisessa maassa asuvia ja toisessa työskenteleviä koskevat osaksi erityissäännöt työttömyyspäivärahan hakemisen suhteen, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa.

Lastbil

 Valokuvaaja Johannes Jansson/norden.org

Rajatyöntekijöiden työttömyysvakuutus

Rajatyöntekijä

Rajatyöntekijänä pidetään henkilöä, joka työskentelee päivittäin toisessa maassa ja asuu toisessa maassa ja palaa kotiin vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus on siinä maassa, missä henkilö työskentelee.

Jos henkilö jää työttömäksi osittain tai määräajaksi (lomautus), täytyy hänen ilmoittautua työnhakijaksi työskentelymaassa ja tällöin työttömyyskorvauksen maksaja on työskentelymaan työttömyyskassa.

Jos henkilö jää kokonaan työttömäksi, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassaan, ja työttömyyskorvauksen maksaja on asuinmaan työttömyyskassa tai muu toimivaltainen viranomainen.

Muu rajatyöntekijä

Varsinaiseen rajatyöntekijään verrattuna muu rajatyöntekijä palaa kotiin harvemmin kuin kerran viikossa. Muun rajatyöntekijän tulee olla työttömyysvakuutettu työskentelymaassaan.

Jos muu rajatyöntekijä jää kokonaan työttömäksi, hänellä on oikeus valita, ilmoittautuuko hän työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassaan vai työskentelymaassaan. Työttömyyspäivärahan maksaa se maa, johon ilmoitus on tehty.

Lisätietoja päivärahoista Eta-maissa saat kotipaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistosta sekä Suomen työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Ställ din fråga till Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden, kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.

Jobba i Norden

Jobba i Danmark

Jobba i Finland

Jobba på Färöarna

Jobba på Island

Jobba i Norge

Jobba i Sverige

Jobba på Åland

Mer om Finland

Flytta till eller från Finland

Bo och vistas i Finland

Barn och familj i Finland

Jobba i Finland

Utbildning i Finland