Dokumentåtgärder

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Här hittar du information om arbets- och uppehållstillstånd för medborgare både inom och utanför Norden.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiska medborgare

Om du är nordisk medborgare kan du fritt resa till Norge för att bo och arbeta där utan att du behöver varken arbets- eller uppehållstillstånd.

Du behöver alltså som nordisk medborgare inte registrera dig hos polisen när du flyttar till Norge. Som nordisk medborgare måste du emellertid ändå följa landets regler för folkbokföring. Läs mer om Folkbokföring i Norge på Hallå Nordens webbplats.

Medborgare från EES-, EFTA- och EU-länder

Om du inte är nordisk medborgare men medborgare i ett land som är medlem i EU, EES eller EFTA kan du fritt resa in i Norge samt arbeta och uppehålla dig i landet under en period på upp till tre månader.

Om du ska uppehålla dig i Norge i mer än tre månader måste du dock folkbokföra dig, oavsett om du ska arbeta, studera eller är en familjemedlem till EES-medborgare som bor i Norge. Läs mer om vilka regler som gäller för dig hos den norska utlänningsmyndigheten, Utlendingsdirektoratets (UDI) webbplats om folkbokföringssystemet för EES, EFTA och EU-medborgare.

Medborgare från länder utanför EES, EFTA och EU

Om du är medborgare i ett land utanför EES, EFTA och EU bör du kontakta Utlendingsdirektoratet (UDI) för att höra vilka regler som gäller för dig.

Giltigt visum till eller uppehållstillstånd i ett Schengenland gör att du inte behöver ansöka om visum för att få resa till andra Schengenländer. Det innebär att medborgare från länder utanför Norden som har uppehållstillstånd i ett av de nordiska länderna inte behöver ansöka om visum för att resa till de andra nordiska länderna. Se Utlendingsdirektoratets webbplats för mer information om detta.

Ställ din fråga till Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden, kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.

Jobba i Norden

Jobba i Danmark

Jobba i Finland

Jobba på Färöarna

Jobba på Island

Jobba i Norge

Jobba i Sverige

Jobba på Åland

Mer om Norge

Flytta till eller från Norge

Bo och vistas i Norge

Barn och familj i Norge

Jobba i Norge

Utbildning i Norge