Dokumentåtgärder

För dig som är arbetsgivare och/eller egen företagare

Du som är arbetsgivare eller egen företagare måste ta hänsyn till särskilda regler när du anlitar arbetskraft från ett annat land. Här är några grundregler.

Arbetskraft från EU- och EES-länder

Identitetshandling

Den anställde ska kunna visa ett giltigt pass eller identitetshandling där medborgarskap framgår.

Anställningsavtal/anställningsvillkor

Du bör upprätta ett skriftligt anställningsavtal så snart du anställler någon. Anställningsavtalet ska innehålla information om bland annat anställningsform, tillträdesdag, arbetsuppgifter/befattning, lön, arbetstid, semester och kollektivavtalstillhörighet.

Arbetstagare från EU/EES-länder ska behandlas på samma sätt som svenska arbetstagare i enlighet med EU:s likabehandlingsprincip. Denna princip förbjuder diskriminering på grund av nationalitet vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor.

Arbetsmarknadsförsäkringar

Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren teckna angivna arbetsmarknadsförsäkringar för de anställda. Mer information finns på Svenskt Näringslivs försäkringssida.

Socialförsäkringar

EU/EES-medborgare har rätt till socialförsäkringsförmåner i det land där hon eller han arbetar och betalar socialförsäkringsavgift. Detta gäller även om arbetstagaren skulle vara bosatt i ett annat EU/EES-land. Även familjemedlemmar som inte själva arbetar är försäkrade i det land där den anhörige arbetar. Försäkringen gäller från den första anställningsdagen.

Beskattningsregler

Huvudregeln i skattelagstiftningen är att arbetstagaren betalar skatt i det land där hon eller han arbetar. Det finns vissa undantag inom EU. Skatteverket kan bidra med mer information.

Arbetstagare utanför EU/EES

Medborgare i länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige måste ha arbetstillstånd. Arbetstillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan till Sverige. Vänd dig till Arbetsförmedlingen för mer information.

Användbara länkar för arbetsgivare

Arbetsgivarverket

Svenskt näringsliv

Länkar för dig som planerar att starta eget företag

Starta eget.se

Bolagsverket

Tillväxtverket

Skatteverket

Arbetsförmedlingens starta eget-sida

Almi Företagspartner

Ställ din fråga till Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden, kan du använda Hallå Nordens frågeformulär.

Jobba i Norden

Jobba i Danmark

Jobba i Finland

Jobba på Färöarna

Jobba på Island

Jobba i Norge

Jobba i Sverige

Jobba på Åland

Mer om Sverige

Flytta till eller från Sverige

Bo och vistas i Sverige

Barn och familj i Sverige

Jobba i Sverige

Utbildning i Sverige