Dokumentåtgärder

Nyhetsbrev

Nordiska ministerrådets informationstjänst Hallå Norden utger ett nyhetsbrev fyra gånger om året. Nyhetsbrevet innehåller nytt om mobilitet och gränshinder i Norden, ny lagstiftning i de nordiska länderna och information om Hallå Nordens kommande arrangemang. Nyhetsbrevet utges tills vidare bara på skandinaviska.
Problemknuseren
Dette er en artikel fra Hallo Nordens nyhedsbrev 3/2012.
Prenumerera på Hallå Nordens nyhetsbrev
Hallå Nordens nyhetsbrev om mobilitet och gränshinder i Norden.
Nordens ambassader på de sociale medier
Her finder du oplysninger om hvordan du kan kontakte de nordiske landes ambassader i Norden på nettet og via de sociale medier.
Tidligere numre af Hallo Nordens nyhedsbrev
Her finder du link til Hallo Nordens nyhedsbreve.