Dokumentåtgärder

Betygsskalan i det danska utbildningssystemet

Här kan du läsa om vilken betygsskala som används i Danmark och hur du kan omräkna dina utländska betyg till danska.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

På alla danska utbildningar, från folkskolan till universitetsutbildningar, används den så kallade sjugradiga skalan (syvtrinsskala).

Det högsta betyget är 12. Det motsvarar ECTS-skalans A. Det sämsta betyget är -3. De motsvarar ECTS-skalans F.

Skalan består av följande betyg:

  • 12. Motsvarar ECTS-skalans A.
  • 10. Motsvarar ECTS-skalans B.
  • 7. Motsvarar ECTS-skalans C.
  • 4. Motsvarar ECTS-skalans D.
  • 02. Motsvarar ECTS-skalans E.
  • 00. Motsvarar ECTS-skalans Fx.
  • -3. Motsvarar ECTS-skalans F.

Du kan läsa mer om det danska betygssystemet på Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings webbplats.

Den tidigare betygsskalan: 13-skalan

Den sjugradiga skalan infördes 2006/2007 då den ersatte den tidigare skalan med betyg från 00 till 13.

Du hittar en omräkningstabell från den 13-gradiga till den sjugradiga skalan på Uddannelsesguiden.

Omräkning av utländska betyg till danska

I Danmark står Styrelsen for Universiteter og Internationalisering för godkännandet av utländska kvalifikationer.

styrelsens webbplats finns det tabeller för omräkning av utländska till danska betyg.

Denna information finns endast på danska. Du väljer ditt land i rullgardinsmenyn och väljer sedan "karakterer" i det nedersta grå menyfältet.

Mer om Danmark

Flytta till Danmark

Jobba i Danmark

Studera i Danmark

At bo og opholde sig i Danmark

Barn och familj i Danmark

Studera i ett nordiskt land

Studera i Danmark

Studera i Finland

Studera på Island

Studera i Norge

Studera i Sverige

Studera på Åland

Studera på Färöarna

Ställ din fråga till Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden, kan du använda Hallo Nordens frågeformulär.