Dokumentåtgärder

Betygsskalan i det danska utbildningssystemet

Här kan du läsa om vilken betygsskala som används i Danmark och hur du kan omräkna dina utländska betyg till danska.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

På alla danska utbildningar, från folkskolan till universitetsutbildningar, används den så kallade sjugradiga skalan (syvtrinsskala).

Det högsta betyget är 12. Det motsvarar ECTS-skalans A. Det sämsta betyget är -3. Det motsvarar ECTS-skalans F.

Skalan består av följande betyg:

  • 12. Motsvarar ECTS-skalans A.
  • 10. Motsvarar ECTS-skalans B.
  • 7. Motsvarar ECTS-skalans C.
  • 4. Motsvarar ECTS-skalans D.
  • 02. Motsvarar ECTS-skalans E.
  • 00. Motsvarar ECTS-skalans Fx.
  • -3. Motsvarar ECTS-skalans F.

Du kan läsa mer om det danska betygssystemet på Uddannelses- og forskningsministeriets webbplats.

Den tidigare betygsskalan: 13-skalan

Den sjugradiga skalan infördes 2006/2007 då den ersatte den tidigare skalan med betyg från 00 till 13.

Du hittar en omräkningstabell från den 13-gradiga till den sjugradiga skalan på Uddannelsesguiden.

Omräkning av utländska betyg till danska

I Danmark står Uddannelses- og Forskningsministeriet för godkännandet av utländska kvalifikationer.

På ministeriets webbplats finns det tabeller för omräkning av utländska till danska betyg.

Denna information finns endast på danska. Du väljer ditt land i rullgardinsmenyn och väljer sedan "karakterer" i det nedersta grå menyfältet.

Ställ din fråga till Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden, kan du använda Hallo Nordens frågeformulär.

Utbildning i Norden

Utbildning i Danmark

Utbildning i Finland

Utbildning på Färöarna

Utbildning på Island

Utbildning i Norge

Utbildning i Sverige

Utbildning på Åland

Mer om Danmark

Flytta till eller från Danmark

Bo og vistas i Danmark

Barn och familj i Danmark

Jobba i Danmark

Utbildning i Danmark