Dokumentåtgärder

Högre utbildning i Sverige

Det här är sidan för dig som studerar i Sverige eller planerar att studera på högskola, universitet eller annan vuxenutbildning i Sverige. Även du som är studievägledare kan hitta information här.

Om den svenska högskolan

I Sverige är staten ansvarig för den verksamhet som bedrivs på högskoleområdet. Det är riksdag och regering som bestämmer vilka regler som ska gälla och hur resurserna ska fördelas. Verksamheten på högskoleområdet bedrivs av ett antal myndigheter, däribland Högskoleverket

Det finns 14 statliga universitet och 22 statliga högskolor i Sverige. Dessutom finns det tre lärosäten med enskild huvudman som har rätt att ge forskarutbildning nämligen Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping. Skillnaden mellan ett universitet och en högskola är bland annat att universitetet har rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå.

Utöver detta finns det också nio enskilda utbildningsanordnare med rätt att ge grundläggande högskoleutbildning och ett antal utbildningsanordnare med examensrättigheter för psykoterapiutbildning.

Behörighet till universitets- och högskolestudier

För att få tillträde till högre utbildning i Sverige krävs vissa förkunskaper. Dessa förkunskapskrav kallas också behörighetskrav. Behörighetskraven är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet. På Högskoleverkets hemsida kan du läsa mer om behörighet.

Varje universitet och högskola ska ha en antagningsordning för sina egna tillträdesregler.

Du som har en utbildning i ett annat land och vill studera vidare i Sverige kan få hjälp att få din behörighet bedömd. Kontakta den högskola eller det universitet du vill studera vid. Du kan också läsa mer på Högskoleverkets sida om att tillgodoräkna utländska studier.

Utbildningens längd mäts i högskolepoäng

Omfattningen av högskoleutbildning anges enligt ett poängsystem där ett heltidsstudieår på 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng och en termin 30 högskolepoäng.

Hur många högskolepoäng varje kurs motsvarar bestäms utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål. Målen och omfattningen i högskolepoäng anges i den kursplan som högskolorna formulerar till varje enskild kurs.

Prov och betyg

Kurser avslutas med en skriftlig examination som kan vara skriftlig eller muntlig. Studenterna får betyg på de kurser de har gått igenom. De betyg som oftast används är underkänd, godkänd och väl godkänd. Universitetet eller högskolan kan besluta om att använda andra betygssystem.
Utbildningen är indelad i tre nivåer

Grundnivå, som väsentligen bygger på kunskaper eleven får inom gymnasieskolan, avancerad nivå, som bygger på de kunskaper studenten får inom utbildningen på grundnivå och forskarnivå, som bygger på kunskaper studenten får på grundnivå och avancerad nivå.

Generella examina

På grundnivå:

  • högskoleexamen, 120 högskolepoäng
  • kandidatexamen, 180 högskolepoäng

På avancerad nivå:

  • magisterexamen, 60 högskolepoäng
  • masterexamen, 120 högskolepoäng

På forskarnivå:

  • licentiatexamen, 120 högskolepoäng
  • doktorsexamen, 240 högskolepoäng

Mer information om studier i Sverige finner du på Högskoleverkets hemsida

Utländska gymnasiebetyg

Verket för högskoleservice bedömer dina utländska gymnasiebetyg för att få veta vad dina betyg motsvarar i Sverige.

Utländsk högskoleutbildning

Du som har en utländsk högskoleutbildning och vill fortsätta att studera i Sverige ska vända dig till en studievägledare vid det universitet eller den högskola du vill studera vid. Där får du hjälp att tillgodoräkna din utländska utbildning

På Högskoleverkets webbplats för information om högskolestudier, studera.nu, finns mer information.

Engelsktalande?

Study in Sweden är en engelskspråkig webbsida där det finns mycket samlad information om vad som gäller vid högre studier i Sverige.

Kostnader

Utländska studenter som vill läsa på grundnivå och avancerad i Sverige får betala en avgift. Vad det kostar avgörs av varje universitet eller högskola enligt principen att lärosätets kostnader ska täckas. Utbildning på forskarnivå är dock avgiftsfri. Kontakta det universitet eller högskola där du vill studera för att ta reda på vad kostnaderna är för den utbildning du vill gå.

Antagningsbesked

Du som vill börja studera till hösten får ditt antagningsbesked i mitten av juli. Om du söker till vårterminen får du ett antagningsbesked i början av december. Du har vanligtvis ett par veckor på dig att svara på ansökan och meddela om du vill gå utbildningen eller inte.

Saknar du högskolekompetens?

Om du inte har högskolekompetens kan du läsa in dina betyg på Komvux, kommunal vuxenutbildning, eller folkhögskola.

Komvux

Komvux, eller vux som det kallas på många orter, är främst till för att du ska kunna komplettera saknade gymnasie- eller grundskolebetyg. Du kan läsa om Komvux skulle passa dig på Alla Studiers webbplats.

Folkhögskolor

Runt om i Sverige finns folkhögskolor. Folkhögskolan är en annorlunda skolform med många olika inriktningar. På folkhögskolornas allmänna kurser kan du läsa in behörighet till högre studier. Därtill finns kurser inom många olika områden. Utbudet av kulturinriktade kurser är stort på folkhögskolorna – där kan man läsa förberedande kurser inom konst, musik, dans, teater, foto och skrivande. Andra exempel på ämnesinriktningar är globalt utvecklingsarbete, data och friskvård. Många folkhögskolor har internat. Läs mer om vilka folkhögskolor som finns på Folkhögskolornas hemsida.

Tips!

Det finns två folkhögskolor med nordisk inriktning:

Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Nordens folkhögskola Biskops-Arnö

Mer om Sverige

Flytta till Sverige

Jobba i Sverige

Studera i Sverige

Bo och vistas i Sverige

Barn och familj i Sverige

Studera i ett nordiskt land

Studera i Danmark

Studera i Finland

Studera på Island

Studera i Norge

Studera i Sverige

Studera på Åland

Studera på Färöarna

Ställ din fråga till Hallå Norden

Om du har frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden, kan du använda Hallo Nordens frågeformulär.