Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danska.

Om Nordisk Ministerråds internationale aktiviteter

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har et tæt samarbejde med en række internationale, regionale og nationale organisationer udenfor Norden.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordisk Ministerråd fokuserer først og fremmest på udvikling og vækst i Østersøregionen og vil i de kommende år spille en vigtig rolle i implementeringen af EU's Østersøstrategi

Nordisk Ministerråd har gennem mange år haft tæt samarbejde med Estland, Letland, Litauen og med Nordvestrusland. Fokusområder for samarbejdet er blandt andre uddannelse og forskning, innovation og kreative industrier, miljø, klima og energi, økonomisk samarbejde samt styrkelse af civilsamfundet.

I forhold til Hviderusland fokuserer Nordisk Ministerråds aktiviteter først og fremmest på demokratiudvikling.

Nordisk Ministerråd samarbejder også med det Arktiske område og er i gang med at udvikle samarbejdet med Nordens naboer i Vest, først og fremmest Canada.

Desuden har Nordisk Ministerråd igangsat samarbejde og udveksling af oplysninger med Visegrad-gruppen - et regionalt samarbejde mellem Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovakiet. Hovedformålet med gruppen er at styrke stabiliteten i den centraleuropæiske region, herunder fremme multilateralt kollaboration og europæisk integration.

De nordiske samarbejdsministre har det overordnede koordineringsansvar for det fælles nordiske nabosamarbejde, mens de enkelte fagministerråd har forskellige aktiviteter på deres områder.

Kontakt

International Team
Telefon: +45 33 96 02 00