Dokumentåtgärder

Kvinnor på landsbygden – en ekonomisk möjlighet

(13:15-14:45)

Nordiskt expertsidoevenemang • Kön och regionalt Arbetsmarknader • Kvinnor som drivkraft bakom regional utveckling • Satsning på kvinnor och entreprenörskap I de nordiska länderna sjunker befolkningstätheten på landsbygden, vilket är något som i hög grad beror på att många unga kvinnor flyttar till städerna. Resultatet är betydande demografiska, sociala och kulturella förändringar. Landsbygdsområdena präglas av mansdominans, i synnerhet när det gäller arbetskraften. Anledningen till att kvinnorna flyttar är brist på arbetstillfällen och begränsad tillgång till högre utbildning. Men det hänger också samman med sociala aspekter som tillgång till förskolor och skolor i närmiljön och det kulturella utbudet. Denna demografiska förändring bidrar till att bromsa den ekonomiska utvecklingen i landsbygdsområdena. Kvinnors bosättning och deltagande är nödvändigt för värdeskapande och tillväxt. Könsmässig balans på landsbygden förutsätter rättigheter som arvsrätt, egendomsrätt, tillgång till krediter och egen inkomst. Välfärdssystem, ett anständigt arbetsliv och barnomsorg är också avgörande för att uppnå balans mellan arbetsliv och familjeliv för både kvinnor och män. Många av dessa förutsättningar är redan verklighet i de nordiska länderna genom politisk vilja, lagarbete och breda allianser mellan staten och det civila samhället. Likväl märker vi att det är nödvändigt att bedriva en kontinuerlig aktiv politik för att bryta stereotyper och säkerställa lika tillgång till resurser och offentliga medel. Samtidigt måste regelverken utformas så att äkta makar likställs när det gäller förvaltning och intäkter av gårdsbruk och egendomar. På expertseminariet presenteras och diskuteras den nordiska modellen i arbetet för en balanserad demografisk utveckling, och därmed ett ökat värdeskapande och en hållbar utveckling på landsbygden.

Material