Dokumentåtgärder

Institutioner

Institutioner under Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K).
Nordens hus på Färöarna (FO)
Institutionen främjar kulturlivet på Färöarna och ska knyta närmare och ömsesidiga förbindelser mellan kulturlivet på öarna och Norden i övrigt.
Nordens institut på Grönland (NAPA)
Nordens institut på Grönland är ett av Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att genomföra de politiska prioriteringarna i det nordiska kultursamarbetet 2013-2020. Nordens institut på Grönland är en synlig aktör på den grönländska och nordiska konst- och kulturscenen och medverkar till att stimulera de nordiska intressena på Grönland. NAPA beviljar bidrag till projekt som stimulerar ett tillgängligt och involverande kulturliv och som sätter fokus på det grönländska kulturarvet. NAPA bidrar till att barn och unga har en central plats i det nordiska samarbetet.
Nordens institut på Åland (NIPÅ)
Institutets uppgift är att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området.
Nordens hus i Reykjavik (NOREY)
NOREY Nordens hus i Reykjavík har som övergripande mål att främja det nordiska samarbetet och att styrka den nordiska samhörigheten. Institutionen skall vara ett nordiskt kultur- och kunskapscenter och kreativ mötesplats, och fungera som förbindelselänk mellan Island och det övriga Norden
Nordisk kulturkontakt
Nordisk kulturkontakt är ett av Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att genomföra de politiska prioriteringarna i det nordiska kultursamarbetet 2013-2020. Nordisk kulturkontakt utgör en central nordisk mötesplats med målet att stärka den nordiska språkliga och kulturella närvaron i Finland och i det övriga Norden. Nordisk kulturkontakt bidrar till fortsatt förnyelse av det nordiska och det nordisk-baltiska kultursamarbetet med hjälp av stödprogram. Nordisk kulturkontakt profilerar och utvecklar presentationen av det nordiska kultursamarbetet både i Norden och internationellt.

Kontakt

Eva Englund