Dokumentåtgärder

Nordisk Kulturkontakt: Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet från de nordiska och baltiska länderna. Programmet beviljar bidrag till mobilitet för individer, nätverksbyggande för kulturaktörer och stöd för residenscenter.

Mer information om detta bidrag

Tillgänglig i följande länder

Danmark, Norge, Estland, Island, Sverige, Grönland, Lettland, Litauen, Finland, Åland, Färöarna

Relaterade organisationer

Kontakt

Annika Söderlund
Telefon: +45 60 39 42 16