Dokumentåtgärder

Strategi

De nordiska kulturministrarna godkände den 31 oktober 2012 en ny strategi för kultursamarbetet 2013-2020. Strategin betonar fem teman: Det hållbara Norden, Det kreativa Norden, Det interkulturella Norden, Det unga Norden och Det digitala Norden. Den nya strategin kompletteras årligen med ett ordförandeskapsprogram för kulturområdet.

Kontakt

Tiina Hiltunen
Telefon: +45 21 71 71 26
E-post: