Dokumentåtgärder

Arbetsgruppen för Hållbar Konsumtion och Produktion (HKP)

Arbetsgruppen är ett samarbetsforum för Miljö-, Näring- och Konsumentsektorer. Samtliga sektorers ambitioner vägs in i gruppens arbetsprogram. Gruppens mål är att utveckla, samordna och evaluera nödvändiga styrmedel i arbetet med hållbar konsumtion och produktion.

Postadress
Att: Camilla Sederholm
Finlands Miljöcentral
PB 140
00251 Helsingfors
Finland
Telefon
+358 (0)400 930 886
Fax
+358(0)9 5490 2490
E-post
Camilla.Sederholm(at)ymparisto.fi
Webbplats
http://www.norden.org/hkp

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Annica Carlsson Ledamot Svensk
Ari Nissinen Ordförande Finsk
Axel Nekham Ledamot Svensk
Camilla Sederholm Koordinator Finsk
Gert S. Hansen Ledamot Dansk
Katarina Järverup Frisk Ledamot Svensk
Maria Gunnleivsdóttir Hansen Ledamot Färöisk
Mona Kårebring-Olsson Ledamot Åländsk
Sigurbjörg Sæmundsdóttir Ledamot Isländsk
Trine-Lise Torgersen Ledamot Norsk

Kontakt

Camilla Sederholm
Satu Reijonen
Telefon: +45 33 96 02 00
E-post:

Ari Nissinen
Telefon: + 358 20 610 123