Dokumentåtgärder

Terrestra ekosystemgruppen (TEG)

TEGs övergripande mål är att bidra till att förlust av biologisk mångfald stoppas, så att ekosystemen förblir robusta och fortsätter att leverera de för välfärd och ekonomisk tillväxt nödvändiga ekosystemtjänsterna. Gruppens huvudsakliga fokus är naturskydd, biodiversitet och ekosystem. Arbetet innefattar också friluftsliv, landskap och kulturmiljö (med huvudfokus på kulturlandskap), samt sambandet mellan klimatförändringar och biologisk mångfald.

Postadress
Petter Mahrs/TEG
Naturvårdsverket
SE-106 48 Stockholm

BESÖKSADRESS: Forskarens väg 5, SE-83140 Östersund
Sverige
Telefon
+46 (0)10 698 1241
E-post
petter.mahrs(at)naturvardsverket.se
Webbplats
http://www.norden.org/teg

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Anna Helena Lindahl Ledamot Svensk
Eli Moen Ordförande Norsk
Elisabet Haveraaen Ledamot Norsk
Eva Juul Jensen Ledamot Dansk
Maria Gunnleivsdóttir Hansen Ledamot Färöisk
Maria Wikman Ledamot Svensk
Martin Schiøtz Ledamot Grönländsk
Miliza Malmelin Ledamot Finsk
Morten Stenak Ledamot Dansk
Ólafur A. Jónsson Ledamot Isländsk
Petter Mahrs Koordinator Svensk
Susanna Lindeman Ledamot Finsk

Kontakt

Petter Mahrs
Telefon: +46 (0)10 698 1241