Dokumentåtgärder

Terrestra ekosystemgruppen (TEG)

TEGs överordnade målsättning är att bidra till att förlust av biologisk mångfald stoppas, så att ekosystemen förblir robusta och fortsätter att leverera de för välfärd och ekonomisk tillväxt nödvändiga ekosystemtjänsterna. Gruppens huvudsakliga fokus är naturskydd, biodiversitet och ekosystem. Arbetet innefattar också friluftsliv, landskap och kulturmiljö (med huvudfokus på kulturlandskap), samt sambandet mellan klimatförändringar och biologisk mångfald.

Postadress
Britta Skagerfält/TEG
Naturvårdsverket
SE 106 48 Stockholm

BESÖK/OFFICE: Valhallavägen 195, Stockholm
Sverige
Telefon
+46 10 698 1355
E-post
britta.skagerfalt(at)naturvardsverket.se
Webbplats
http://www.norden.org/teg

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Anna Helena Lindahl Ledamot Svensk
Britta Skagerfält Koordinator Svensk
Eli Moen Ordförande Norsk
Elisabet Haveraaen Ledamot Norsk
Eva Juul Jensen Ledamot Dansk
Maria Gunnleivsdóttir Hansen Ledamot Färöisk
Maria Wikman Ledamot Svensk
Martin Schiøtz Ledamot Grönländsk
Morten Stenak Ledamot Dansk
Ólafur A. Jónsson Ledamot Isländsk
Petter Mahrs Koordinator Svensk
Susanna Lindeman Ledamot Finsk
Tuija Mikkonen Ledamot Finsk

Kontakt

Britta Skagerfält
Telefon: +46 10 698 1355