Dokumentåtgärder

Klimat- och luftgruppen (KoL)

Klimat- och luftgruppen bidrar till det nordiska målet att förhindra allvarliga klimatförändringar och till att förebygga skador på miljön eller människors hälsa på grund av luftföroreningar.

Postadress
Att: Anna Gran
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København
Danmark
Telefon
+45 72544257
E-post
angra(at)mst.dk

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Anna Gran Koordinator Svensk
Anna Engleryd Ledamot Svensk
Eli Marie Åsen Ledamot Norsk
Håvard Toresen Ledamot Norsk
Kaarle Kupiainen Ledamot Finsk
Katja Asmussen Ledamot Dansk
Leif Holmberg Ledamot Svensk
Magnus Cederlöf Ledamot Finsk
Niels Larsen Ledamot Dansk
Rakul Mortensen Ledamot Färöisk
Vanda Hellsing Ordförande Isländsk

Kontakt

Anna Gran
Telefon: +45 72 54 4257
E-post: