Dokumentåtgärder

Nordiska avfallsgruppen (NAG)

Nordiska avfallsgruppen arbetar för att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi och grön samhällsutveckling där förbrukningen av resurser är frånkopplad från den ekonomiska tillväxten genom ökad resurseffektivitet, förebyggande och materialåtervinning av avfall. En prioriterad del av NAGs arbete är inriktat på EU.

Postadress
Att: Erica Stigblom
Naturvårdsverket/
Swedish Environmental Protection Agency
SE-83140 Östersund
Sverige
Telefon
+46 (0)10-698 16 71
E-post
erica.stigblom(at)naturvardsverket.se
Webbplats
http://www.norden.org/nag

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Alan Sørensen Ordförande Dansk
Christina Jonsson Ledamot Svensk
Erica Stigblom Koordinator Svensk
Heidi Mortensen Ledamot Färöisk
Helena Dahlbo Ledamot Finsk
Jon Fonnlid Larsen Ledamot Norsk
Laufey Helga Gudmundsdottir Ledamot Isländsk
Mona Kårebring-Olsson Ledamot Åländsk
Per Ravn Hermansen Ledamot Grönländsk

Kontakt

Erica Stigblom
Telefon: +46 10 698 16 71