Dokumentåtgärder

Om Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Syftet är att ha en frivillig gemensam nordisk miljömärkning, som medverkar till att minska den börda som den dagliga konsumtionen lägger på miljön. Svanemärket granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav men även krav på funktion och kvalitet.

Fotograf
Miljømerking/Jan Erik Stokke

Svanen ska bidra till att vägleda de nordiska konsumenterna och inköparna så att de får en verklig möjlighet att handla grönt och därigenom medverka till en förbättring av miljön. Samtidigt är det en önskan att uppmana producenter till att framställa miljövänliga produkter. Idag finns det över 60 kriterier och antalet licenser ökar kraftigt hela tiden. Det har utfärdats ca 2010 licenser som inkluderar mer än 6000 produkter.

De nordiska miljöministrarna godkände i november 2010 en vision för Svanen 2015:
Visionen är att 2015 är Svanen erkänt som ett av de mest effektiva frivilliga konsumentpolitiska redskapen för miljö, genom att erbjuda ett tillförlitligt verktyg för konsumenter som vill konsumera miljöanpassat. Svanen intar en stark position genom sin höga trovärdighet och genomslag på marknaden och agerar som pådrivare för andra märken vad gäller kriteriernas skärpa. Svanen är för verksamheter ett attraktivt och trovärdigt sätt att använda miljö som konkurrensmedel och är ett självklart val för konsumenter med höga krav på miljö och kvalitet. Konsumenterna är medvetna om att höga krav på klimataspekter ingår i Svanens kriterier. Hållbarhetsrelaterade kriterier utöver miljö tillförs successivt Svanen.

Arbetet samordnas genom den Nordiska miljömärkningsnämnden (NMN), som bestämmer vilka produktgrupper som ska omfattas av Svanen och vilka krav de ska uppfylla. Nordiska expertgrupper arbetar fram förslag till kriterier och de olika ländernas miljömärkningssekretariat tar hand om licensansökningar och utfärdar licenser. Förvaltningsansvaret för miljömärkning ligger inom miljöförvaltningen i Danmark och Island, medan i de tre övriga länderna tillhör Svanen konsumentsektorn.

Alla nationella miljömärkningssekretariat arbetar parallellt med Svanen och det europeiska miljömärket EU Ecolabel. Miljömärkningen i Norden omsätter i dag cirka 90 miljoner DKK och har över 100 anställda. Mer än 2/3 av intäkterna kommer från näringslivets licens- och ansökningsavgifter. Svanen står för mer än 95 % av dessa intäkter medan resten är från nordiska producenter med EU-Ecolabel.

Miljömärket Svanen etablerades i 1989 av konsumentsektorn under Nordiska ministerrådet, men från och med 2006 har ansvaret legat hos miljösektorn. Finland, Island, Norge och Sverige har deltagit i samarbetet kring Svanen från början, medan Danmark gick med år 1998. Nordiska ministerrådets tillskott till NMN ligger i 2011 på ca 4 miljoner DKK.

Se http://www.nordic-ecolabel.org/ för närmare information om miljömärket Svanen.

Kontakt

Anna Maria Hill Mikkelsen
Telefon: +45 33 96 02 81
E-post:

Satu Reijonen
Telefon: +45 33 96 02 00
E-post: