Dokumentåtgärder

NordMins avslutningskonferens

(15:00-21:00)

Välkommen till NordMins avslutningskonferens. NordMin startade 2013 som ett projekt under ledning av Nordiska ministerrådet med syfte att stärka det nordiska samarbetet för en hållbar gruv- och mineralindustri i Norden. NordMin initierades av det svenska ordförandeskapet i Nordiska rådet som ett strategiskt initiativ med en löptid på fyra år. Projektledningen har bestått av Luleå tekniska universitet och ett antal aktiviteter har pågått under de senaste åren. Syftet med konferensen är att ge en mycket kort översikt av aktiviteter och även att dra vissa slutsatser om vad som har uppnåtts när det gäller ett närmare nordiskt samarbete inom området och hur vi kan dra nytta av detta i framtiden.

geolocation
55.6746503199 12.5747323036

Plats

National Museum of Denmark, Copenhagen
Danmark

Mer information