Dokumentåtgärder

Institutioner

Nordens Välfärdscenter (NVC)
Nordens Välfärdscenter (NVC) har som uppgift att stärka de nordiska ländernas samarbete på välfärdsområdet. NVC bidrar och stöder nätverk, faciliterar erfarenhetsutbyten, förmedlar kunskap samt genomför nordiska samarbeten. NVC är placerat i Finland och Sverige.
Nordic School of Public Health NHV (1953-2014)
Den 31 december 2014 upphörde all akademisk verksamhet vid NHV.

Kontakt

Vilborg Hauksdóttir
Telefon: +45 40 24 57 78
E-post: