Dokumentåtgärder

Nordens Välfärdscenter (NVC)

Nordens Välfärdscenter (NVC) har som uppgift att stärka de nordiska ländernas samarbete på välfärdsområdet. NVC bidrar och stöder nätverk, faciliterar erfarenhetsutbyten, förmedlar kunskap samt genomför nordiska samarbeten. NVC är placerat i Finland och Sverige.

Postadress
Box 1073, SE-10139 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 30, Stockholm
Sverige
Telefon
+46-8-54553600
E-post
info(at)nordicwelfare.org
Webbplats
http://www.nordicwelfare.org

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Ewa Persson Göransson Direktör Svensk

Kontakt

Søren Stokholm Thomsen
Telefon: +45 29 69 29 90
E-post: