Dokumentåtgärder

Arbetsordning och styrdokument

Om arbetsordning och styrdokument för Nordiska ministerrådet
Arbetsordningen för Nordiska ministerrådet finns utlagd på dessa sidor.
Helsingforsaftalen
Helsingforsaftalen - samarbejdsoverenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
Revisionsreglement
Ändamålet med reglementet är att tillförsäkra att det sker betryggande revision av medel beviljade av de nordiska parlamenten till Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.
Arbetsordning för Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet (MR-SAM) har i enlighet med artikel 66 i Samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet) fastställt följande arbetsordning den 1 november 2016.
Økonomireglement
Økonomireglement for virksomheder finansieret over Nordisk Ministerråds budget. (Gældende per 3. marts 2016)

Kontakt

Helle Engslund Karup
E-post: