Dokumentåtgärder

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten tillträdde som generalsekreterare för Nordiska ministerrådet den 4 mars 2013. Høybråten går in i sin nya roll med ambitioner om att utveckla och stärka det nordiska samarbetet.

– Potentialen för samarbetet i Norden är mycket större än vad vid utnyttjar i dag. Som generalsekreterare ser jag fram emot att bidra till att göra verklighet av möjligheterna, sade Høybråten vid tillträdandet.


Dagfinn Høybråten har varit politiker i över 30 år, och var i sju år medlem i ministerrådet som hälsominister, arbetsminister och socialminister för Kristelig Folkeparti. Därefter var han president för Nordiska rådet 2007–2008. Dessutom har han en lång tjänstgöringstid som tjänsteman bakom sig, och var bland annat chef för Trygdeetaten 1997–2004.

Kontakt

Helena Johansson
Telefon: +4521717129
E-post:

Nyheter

Dagfinn Høybråten