Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.
Oktober, 2016

Den nordiske svanen flyr videre

BLOGGINNLEGG 31/10/2016

 På midten av 1980-tallet fikk den finske designeren Kyösti Varis i oppdrag å skape en logo for Nordisk råd. Han foreslo at samarbeidet kunne symboliseres av en svane. Svanen er en stolt og fri fugl, resonnerte Varis – og vakker er den også. Nordisk råd godkjente tanken, og Varis' flygende svane har ikke bare vært Rådets, men også Nordisk ministerråds symbol siden 1985.

Mye har skjedd med det nordiske samarbeidet i løpet av svanens tretti år i flukt. Samarbeidets resultater vises på mange samfunnsområdet, og svanen som symbol er blitt kjent for stadig flere. I tillegg til Rådet og Ministerrådet, har også flere av de nordiske institusjonene og samarbeidsorganene tatt i bruke ulike versjoner av svanemerket.

Det nordiske samarbeidet har utviklet seg kontinuerlig og blitt reformert i løpet av tiårene siden den opprinnelige svanelogoen ble tatt i bruk, men svanen som symbol har ikke mistet sin relevans. Den representerer fortsatt tillit, integritet og frihet. 

Antall logoversjoner har stadig vokst, og i senere tid har det blitt stadig tydeligere at det er behov for å gjøre det nordiske samarbeidets visuelle profil mer enhetlig og tydeligere. Digitaliseringen, og det faktum at stadig flere kommer i kontakt med det nordiske samarbeidet via små mobile skjermer, hvor eldre visuelle løsninger ikke fungerer som de burde, har satt fart i beslutningen som nå blir realisert: den nordiske svanen får ny fjærpryd og det nordiske samarbeidet får en oppdatert visuell identitet.

Den nye nordiske svanen lanseres 1. november, og vil være felles for hele det offisielle nordiske samarbeidet: Nordisk råd, Nordisk ministerråd og de nordiske institusjonene og samarbeidsorganene. Logoen er designet av danske Bo Linnemann. Den er blitt utviklet med stor respekt for det opprinnelige forbildet, med en målsetning om å forenkle, modernisere og tydeliggjøre.

Det nordiske samarbeidet har utviklet seg kontinuerlig og blitt reformert i løpet av tiårene siden den opprinnelige svanelogoen ble tatt i bruk, men svanen som symbol har ikke mistet sin relevans. Den representerer fortsatt tillit, integritet og frihet.

Men det finnes flere budskap i den nye logoen. Den er transparent og lett å kombinere med bilder og farger, tillegg til at den signaliserer åpenhet og samarbeidsvilje.

Ved å fornye det nordiske samarbeidets symbol, markerer vi også den pågående moderniseringen av arbeidet vårt. Ved å fastslå at svanen er et felles symbol for oss alle, vil vi også tydeligere enn før vise hvilke organisasjoner som er en del av det nordiske nettverket. Den nye svanen blir et symbol som visuelt binder sammen hele det offisielle samarbeidet.

Samtidig som svanen bytter form, bytter den også fartsretning. Den nye svanen flyr videre, mot ny kunnskap og nye erfaringer. Den lille justeringen illustrerer en følelse som også ellers kjennetegner dagens samarbeid. Samarbeidet bygger på de tradisjonelle vurderingene, men har fokus på fremtiden og er alltid forberedt på fornyelse. 

Nyheter

Dagfinn Høybråten