Dokumentåtgärder
November, 2016

Kan Norden fortsätta med värderingar som ibland kan verka lite naiva?

BLOGGINLÄGG 2016-11-27

I denna mörka och kalla årstid när dagarna blir kortare och temperaturen sjunker gör vi något som vi är bra på i Norden. Vi myser. Vi samlas runt middagsborden med varma drycker och mat. Vi tänder ljus och skapar den mysiga stämning som är så unik att utländska medier skriver om det. Ett stort nordiskt företag använder temat i sin reklam. De korta dagarna välkomnas eftersom det här är årstiden för att mysa.

Jag tror att många av samtalen vid de nordiska middagsborden i denna tid handlar om utvecklingen i världen. Mot bakgrund av politiska händelser, både nära och fjärran, frågar många vad det är för värld vi själva, och inte minst våra barn och barnbarn, i framtiden ska leva i. Vart är vi som invånare på denna planet på väg? Vad betyder utvecklingen i världen för oss i Norden?

När vi talar om det nordiska samarbetet så är en av de saker som binder oss nordbor samman – förutom gemensam historia och geografisk närhet – att vi delar många grundläggande värderingar. Vi värnar om våra demokratier i öppna samhällen som präglas av tillit – både till varandra och till våra politiska ledare. Våra välfärdssystem med allas lika tillgång till hälsa, utbildning och sociala skyddsnät garanterar oss några av de mest jämlika samhällena i världen, där vi med folkbildaren Grundtvigs ord strävar efter att ”få har för mycket och färre för lite”. Vi arbetar med att säkerställa hållbara samhällen där vi förvaltar naturresurserna med respekt för kommande generationer. Och vi respekterar olikheter och erkänner alla människors lika värde, vilket bl.a. återspeglas i riktade insatser för att säkerställa jämställdhet mellan könen.

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i våra närområden och i världen globalt kan det tyckas relevant att överväga ifall dessa värderingar – tillit, öppenhet, jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet – kan bibehållas, eller om de bör ersättas med något mer kraftfullt.

Kan Norden klara sig i världen med värderingar som ibland kan verka lite naiva?

Mitt svar är ett rungande JA. För när de nordiska länderna ligger i toppen av all världens rankningslistor – såsom de bästa länderna att göra affärer i [1], bland världens mest konkurrenskraftiga länder [2], bland världens mest innovativa länder [3] ... ja, även bland de lyckligaste länderna i världen [4], så beror det på att våra värderingar skapar värde.

Det är faktiskt effektivt att ha tillit till varandra – och till våra politiska system – för det innebär att många kontrollåtgärder kan skippas. Tillit binder samman samhällen. Tillit lägger grunden för ekonomisk produktivitet och tillväxt. Öppna samhällen präglade av tillit – och låg korruption – är attraktiva investeringsmarknader för globala företag.

Samtidigt skapar våra arbetsmarknadsmodeller och sociala skyddsnät en god grund för kreativitet och innovation. Man kan ta risker – byta jobb eller starta eget – utan att sätta allt på spel. Och den ekonomiska jämlikheten, som visserligen utmanas dessa år, men som fortfarande präglar de nordiska länderna, bidrar till att skapa ett tryggt samhälle. Det avspeglas i kalla fakta som bättre hälsa och längre förväntad livslängd.   

Dessutom har vårt fokus på hållbar utveckling lett till en enorm affärspotential för nordiska företag, som har utnyttjat möjligheterna att sälja gröna lösningar. Det är ingen tillfällighet att sex av världens tjugo mest hållbara företag är nordiska [5]

Som Sveriges statsminister Stefan Löfven har sagt flera gånger: Vi ska leda kampen för hållbar utveckling och kampen mot fattigdom eftersom det är moraliskt rätt och ekonomiskt smart.

I en värld som kan upplevas som mer osäker bör vi alltså hålla fast vid de nordiska värderingarna – tillit, öppenhet, jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet – för att fortsätta den positiva utvecklingen i Norden som vi nordbor har haft fördelar av under flera år. Och för att visa vägen i internationella sammanhang och bidra till att säkerställa en fortsatt positiv utveckling både i våra närområden och globalt. För att med Gandhis ord själv skapa den förändring vi vill se i världen.

Det tycker jag vi bör fokusera på i våra samtal vid middagsbordet i denna mörka årstid.

[1] Värlsbankens Ease of Doing Business-index 2016

[2] World Economic Forums Global Competitiveness Index 2015–16

[3] Global Innovation Index 2016

[4] World Happiness Report 2016

[5] Global 100 index 2016

Nyheter

Dagfinn Høybråten