Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.
Oktober, 2016

Nordens tid er nå

De nordiske samarbeidsministrene bestemte den 6. september 2016 å sette ytterligere fart i reformarbeidet i Nordisk ministerråd. Målet er at Norden skal være verdens mest integrerte region. Dette pågående reformarbeidet skal sikre at Nordisk ministerråd forblir relevant i en verden i endring.

Vi lever i en verden i forandring. Utviklingen både globalt og i Nordens nærområder stiller nye krav til, og skaper nye muligheter for, nordisk samarbeid.

Som et eksempel, har de største flyktningstrømmene i Europa i nyere tid satt press på den frie bevegelsen i Norden – og har samtidig skapt grunnlag for et nordisk samarbeid om integrering av flyktninger og innvandrere.

Utviklingen i Russland har skapt utfordringer for Nordisk ministerråds engasjement i Nordvest-Russland – og har samtidig medført nye ønsker for det nordiske engasjementet i Baltikum.

I Nordisk ministerråd er vi klar over at vi som samarbeidsorgan for de nordiske regjeringene må være i stadig fornyelse.

Gjentatte terrorangrep i Europa har satt de åpne nordiske samfunnene under press – og har samtidig skapt behov for fellesnordiske tiltak for å bekjempe radikalisering og sikre demokrati, inkludering og sikkerhet.

Det er bare noen av de utviklingstrendene vi i Norden står overfor.

Et annet gjennomgående utviklingstrekk er at den internasjonale interessen for Norden aldri har vært større. På mange måter er det riktig å si at Nordens tid er nå. Verden ser til Norden, både når det gjelder litteratur, film og miljø- og samfunnsløsninger. I alle deler av verden etterspørres det nordiske løsninger på globale utfordringer, og utviklingen i Europa viser at det er fortsatt behov for regionalt samarbeid som kan gå foran og vise veien til samarbeid og integrering.

I Nordisk ministerråd er vi klar over at vi som samarbeidsorgan for de nordiske regjeringene må være i stadig fornyelse. Det er behov for å sikre et fortsatt moderne og dynamisk nordisk samarbeid som er klart for raskt å håndtere de nye utfordringene og mulighetene som utviklingen i Norden, i nærområdene og globalt stiller de nordiske landene overfor.

Derfor har vi de seneste årene arbeidet med å reformere Nordisk ministerråd. De nordiske samarbeidsministrene vedtok i 2014 Nytt Norden-reformen, som siden har medvirket til å effektivisere samarbeidet og øke det politiske innholdet. Det har for eksempel medført at samarbeidet om fellesnordiske løsninger når det gjelder helse-, arbeidslivs- og energispørsmål er blitt intensivert. Og det har fremmet en rekke nye initiativ som svar på nye utfordringer – blant annet et nytt samarbeid om integrering av flyktninger og innvandrere, tiltak rettet mot russisktalende medier i Baltikum, et nordisk program for demokrati, inkludering og sikkert samt økt samarbeid om digitalisering.

De nordiske samarbeidsministrene bestemte den 6. september 2016 å sette ytterligere fart i reformarbeidet i Nordisk ministerråd. I lys av en overordnet målsetning om at Norden skal være verdens mest integrerte region, er formålet å øke samarbeidets relevans for nordiske regjeringer, næringsliv og sivilsamfunn. De nye reformtiltakene omfatter et mer dynamisk nordisk budsjett, mer fleksible samarbeidsstrukturer og -former, og økt dialog med, og involvering av, næringsliv og samfunnsaktører.

Nordisk ministerråd leverer allerede i dag resultater på en lang rekke områder. Samarbeid om initiativ, helt fra felles forhandling av informasjonsavtaler med skatteparadiser til utvikling av klima- og energivennlig byggevirksomhet og årlig utveksling av et tusentall studenter, fører til konkrete fordeler for de nordiske regjeringene, næringsliv og innbyggere.

Dette pågående reformarbeidet skal sikre at Nordisk ministerråd forblir relevant i en verden i endring, slik at vi også i fremtiden kan levere vesentlige og konkrete resultater. Videre utnytter vi de store mulighetene som Norden har akkurat nå til å samarbeide og få innflytelse på utviklingen rundt oss.

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær for Nordisk ministerråd

Nyheter

Dagfinn Høybråten