Dokumentåtgärder

Medlemsländer och områden

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har varit medlemsländer i Nordiska ministerrådet sedan 1971. Dessutom har Grönland, Färöarna och Åland fått en ökad representation och starkare ställning i Nordiska ministerrådet med samma representation som ovan nämnda länder.

Varje land har en röst i Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet består av en eller flera regeringsmedlemmar från varje land. Nordiska ministerrådet kan alltså vara sammansatt av samarbetsministrarna eller av fackministrar eller bestå av en kombination av dessa. Representanter för landstyret på Färöarna och Grönland samt för Ålands landskapsregering deltar också i ministerrådets arbete.

Färöarna, Grönland och Åland kan välja att ansluta sig till de beslut som fattas i Nordiska ministerrådet i den omfattning som deras respektive avtal om självstyre ger möjlighet till.

Färöarna, Grönland och Åland har fått mer att säga till om i det nordiska samarbetet sedan Ålandsdokumentet antogs av samarbetsministrarna i Mariehamn på Åland den 5 september 2007. Ålandsdokumentet är en redogörelse om initiativ som kan förstärka Färöarnas, Grönlands och Ålands deltagande i det nordiska samarbetet. 

Kontakt

Helle Engslund Karup
E-post: