Dokumentåtgärder

Sektorprogram


Program för arbetsliv

Sveriges ordförandeskap 2018

Publikationsnummer
2017:784
Språk
svenska

Program för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publikationsnummer
2017:782
Språk
svenska

Program för Jämställdhet

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publikationsnummer
2017:792
Språk
svenska

Program för kultur

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerråde

Publikationsnummer
2017:790
Språk
svenska

Program för miljö

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publikationsnummer
2017:793
Språk
svenska

Program för näringspolitik

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publikationsnummer
2017:783
Språk
svenska

Program för regionalpolitik

Sveriges ordförandeskap 2018

Publikationsnummer
2017:781
Språk
svenska

Program för social- och hälsopolitik

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publikationsnummer
2017:789
Språk
svenska

Programme for Health and Social Affairs

The Swedish Presidency 2018

Publikationsnummer
2017:796
Språk
engelska

Program för utbildning och forskning

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publikationsnummer
2017:787
Språk
svenska