Dokumentåtgärder

Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 2015–2017

På Nordiska rådets session den 29 oktober 2014 godkändes Nordiska ministerrådets nya arktiska samarbetsprogram för perioden 2015–2017 i och med föregående godkännande bland samarbetsministrarna.

Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org

Det överordnade målet i samarbetsprogrammet är ”hållbar utveckling” med fyra prioriterade teman:
• Befolkningen
• Hållbar näringslivsutveckling
• Miljö, natur och klimat
• Utbildning och kompetensutveckling

Klicka här för att komma till Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 2015–2017

Programmet har en total budget för 2016 på 8 864 000 miljoner danska kronor. Se Nordiska ministerrådets budget för 2016 här. Omkring 6 miljoner danska kronor har allokerats till en öppen ansökningsomgång. I den kan man ansöka om medel till projekt, analyser och initiativ som är i linje med samarbetsprogrammets målsättningar. Sista ansökningsdag för medel 2016 var den 18 januari 2016. Ansökningsomgången för medel 2017 utannonseras i november 2016, omedelbart efter Nordiska rådets godkännande av Nordiska ministerrådets budget för 2017 i samband med Nordiska rådets session vecka 44.

Det nordiska forskningsinstitutet Nordregio administrerar ansökningsprocessen, och information till projektsökande läggs ut på norden.org/da/tema/arktis och www.nordregio.se/arcticprogramme.

Godkännande och beviljande av medel baseras på förslag från Nordiska ministerrådets sekretariat och rekommendationer från länderna i Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA.

Samarbetsministrarna har dessutom sedan 2014 öronmärkt 2 miljoner danska kronor årligen från det arktiska samarbetsprogrammets budget till politiska prioriteringar som ska säkra ett nordiskt mervärde i arbetet med Arktis. Initiativ inom budgetposten för politiska prioriteringar identifieras av länderna och ska följa programmets temaområden och prioriteringar. De ska också vara i linje med de gränsöverskridande politiska prioriteringarna i Nordiska ministerrådet och de överordnade prioriteringarna inom ramen för den arktiska agendan, bland annat i Arktiska rådet.

Kontakt

Nauja Bianco
E-post: