Dokumentåtgärder

NORDBUK: Bidrag till projekt och organisationssamarbete

NORDBUK stödjer barns och ungas egna projekt och organisering och har för detta ändamål inrättat ett program, som administreras av Nordisk kulturkontakt.

 Målet med NORDBUKs program är att främja barns och ungas egen organisering, deras inflytande och delaktighet i demokratiska processer samt att förstärka en nordisk identitet bland barn och unga. Bidrag kan beviljas till barn- och ungdomsorganisationer, nätverk och andra aktörer som arbetar med barn och unga på lokal, nationell eller regional nivå. Bidrag kan också beviljas till grupper av barn och unga som arbetar med ett gemensamt projekt. Barn och unga som samarbetar i regi av ungdomsklubbar, vänorter, ungdomsråd och liknande kan också söka bidrag för enskilda projekt.

Ansökningarna behandlas av Nordisk kulturkontakt tre gånger per år i samband med fastställda ansökningsfrister. Ansökningarna ska lämnas in via den elektroniska ansökningsportalen som är tillgänglig på Nordisk kulturkontakts webbplats. Du hittar mer information om programmets bedömningskriterier, vem som kan få bidrag samt ett ansökningsformulär på Nordisk kulturkontakts webbplats.

Mer information om detta bidrag

Tillgänglig i följande länder

Sverige, Åland, Norge, Island, Finland, Färöarna, Grönland, Danmark

Relaterade organisationer

Kontakt

Sofie Regitze Kattrup
Telefon: +45 21 71 71 23

Erla Huld Hadaoui
Telefon: +45 29 69 29 24
E-post: