Dokumentåtgärder

Gränshinderrådet

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet startade sin verksamhet 2014. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet ska leda gränshinderarbetet i samarbete med Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Dagfinn Høybråten Ledamot Norsk
Eva Tarselius Hallgren Ledamot Svensk
Gunnar Westerholm Ledamot Åländsk
John Johannessen Ledamot Färöisk
Jørgen S. Søndergaard Ledamot Grönländsk
Kim Andersen Ledamot Dansk
Pyry Niemi Ledamot Svensk
Risto E. J. Penttilä Ledamot Finsk
Siv Friðleifsdóttir Ledamot Isländsk
Svein Ludvigsen Ordförande Norsk

Kontakt

Claes Håkansson
Telefon: +45 33 96 02 90
E-post: