Dokumentåtgärder

Gränshinderrådet

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet startade sin verksamhet 2014. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet ska leda gränshinderarbetet i samarbete med Nordiska ministerrådets generalsekreterare.

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Anders Eide Ledamot Norsk
Bertel Haarder Ledamot Dansk
Dagfinn Høybråten Ledamot Norsk
Eva Tarselius Hallgren Ordförande Svensk
Gunnar Westerholm Ledamot Åländsk
John Johannessen Ledamot Färöisk
Jørgen S. Søndergaard Ledamot Grönländsk
Kimmo Sasi Ledamot Finsk
Pyry Niemi Ledamot Svensk
Siv Friðleifsdóttir Ledamot Isländsk

Kontakt

Claes Håkansson
Telefon: +45 33 96 02 90
E-post:

Petri Suopanki
Telefon: +45 60 39 42 46