Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus arrangerar seminarier och utställningar om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.