Norden i Fokus är Nordiska ministerrådets informationskontor i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel, genom seminarier inom politik, miljö, näringsliv och kultur. De huvudsakliga målgrupperna är ämbetsmän, politiker, journalister och intresseorganisationer.