Dokumentåtgärder

Hur ser vi till att gröna obligationer lever upp till förväntningarna?

(11:30-13:30)

Marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat och obligationen ses som en viktig faktor för att skynda på investeringar som gynnar miljön och minskar den globala uppvärmningen. Välkommen till ett lunchseminarium där nordiska experter på gröna obligationer diskuterar hur de fungerar idag och vad som behöver göras för att den gröna obligationen ska ses som en säker miljöinvestering.

Plats

Konstakademien
Fredsgatan 12
Stockholm
Sverige

Hur ser vi till att gröna obligationer lever upp till förväntningarna?  

Marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat och obligationerna ses som en viktig faktor för att skynda på investeringar som gynnar miljön och minskar den globala uppvärmningen. Nordiska institutioner och klimatexperter har varit drivande bakom utvecklingen och intresset växer nu över hela Europa. För att den positiva utvecklingen inte ska bytas i besvikelse är det avgörande att kunna försäkra investerare om att obligationerna verkligen går till miljöförbättrande åtgärder. 

Välkommen till ett lunchseminarium där nordiska experter diskuterar hur marknaden för gröna obligationer ser ut i dag, och vad som behövs för att investerarna ska kunna lita på att pengarna går till projekt som är bra för framtiden.

Möt Christopher Flensburg, en av de drivande krafterna bakom gröna obligationer, i samtal med Jens C. Hellerup från Nordiska investeringsbanken. I diskussionen deltar även Helena Lindahl, förvaltare av SPPs Gröna Obligationsfond, Penilla Gunther (KD), Nordiska rådets svenska delegation, Gustav Hemming (C), Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd och Jytte Guteland (S), Europaparlamentet. Moderator: Johan Hassel, Global Utmaning

Seminariet är en del av Europakommissionens satsning Green Week 2016 och kommer att hållas på engelska.

Seminariet är avgiftsfritt men kräver förhandsanmälan.

Tid: Onsdag 1 juni 2016 kl.12:00–13:30, lättare lunch serveras från 11:30.
Plats: Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm. (Ingång med hiss: Jakobsgatan 27 C)

Arrangörer: Norden i Fokus och Global Utmaning

Har du frågor? Kontakta:
Helena Lagercrantz, helena.lagercrantz@nordicwelfare.org

Kontakt

Louise Hertzberg
Telefon: +46 (0) 733 27 69 90