Dokumentåtgärder

Nordiskt tjänstemannautbyte (TJUT)

Tjänstemannautbytet ger statligt anställda möjlighet att lära känna förvaltningen i ett annat nordiskt land (länder) än hemlandet. Det årliga stipendiebeloppet fördelas mellan länderna plus Färöarna, Grönland och Åland av en grupp bestående av en kontaktperson från varje land, samt Färöarna, Grönland och Åland. Du som önskar delta i nordisk utbytestjänstgöring undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet i det land som är intressant att tjänstgöra i.

Mer information om detta bidrag

Tillgänglig i följande länder

Danmark, Norge, Island, Sverige, Grönland, Finland, Åland, Färöarna

Relaterade organisationer