Dokumentåtgärder

Medlemsförslag om att utöka försvarssamarbetet mellan reservister och frivilliga i de nordiska länderna

Var är ärendet nu?

  1. Förslaget behandlas
  2. Debatt och beslut
  3. Ärendet är avslutat
Ärendenummer
A 1719/presidiet
Utskott
Nordiska rådets presidium
Förslagsställare
Anne Louhelainen, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mikkel Dencker
Förslagsställande partigrupp
Nordisk frihet
Datum
2017-04-03
Dokument
A 1719_presidiet.pdf — PDF document, 229Kb

Kontaktperson

Lárus Valgarðsson
Telefon +45 24 69 94 42