Dokumentåtgärder

Britt Lundberg, Nordiska rådets president 2017

Britt Lundberg från Åland är vald till Nordiska rådets president för 2017.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Britt Lundberg är ledamot av lagtinget på Åland och representerar Åländsk center. Hon har varit medlem i lagtinget sedan 1999 och var talman 2011-2015. Åren 2005-2011 var Britt Lundberg minister i landskapsregeringen på Åland. I Nordiska rådet är hon ordförande för Mittengruppen.

Under sitt år som president ska Britt Lundberg arbeta med tre huvudteman: Det bildade Norden, Den rena energins Norden och Det nätverkande Norden. Hon vill att Norden ska spela en större roll som förebild och fredsmäklare i vår oroliga tid. Lundberg har också jobbat mycket med EU-frågor och ser möjligheter för Norden att spela en aktiv roll i EU-samarbetet.

Kontakt

Matts Lindqvist
Telefon: (+45) 29 69 29 05