Dokumentåtgärder
Juni, 2017

Dags samla krafter inför en spännande andra halvlek

Halvtid - i fotbollstermer handlar det om att samla laget och se hur första halvlek utfallit. Det handlar också om att blicka framåt för att se hur man kan prestera ännu bättre i andra halvleken, och det handlar förstås om att vila lite för att samla krafter. Nu har halva tiden gått för Finlands ordförandeskapsår i Nordiska rådet.

Britt Lundberg
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Tillsammans är vi 26 miljoner människor i Norden. Det är alla er nordbor, som vi i Nordiska rådet dagligen arbetar för. Vi jobbar för att se till att det ska vara enkelt att pendla, studera, arbeta, starta företag eller flytta inom Norden. Bland de kontakter jag haft på möten och över mejl och telefon har nästan alla handlat om detta. Därför är det ytterst viktigt att det fattas tydliga beslut och arbetas för att gränshindren i största möjliga mån ska försvinna.

Våra statsministrar har beslutat att Norden ska vara världens mest integrerade region. Det förpliktigar till handling och i höst på Nordiska rådets session i Helsingfors kommer våra regeringschefer att berätta mer om det och besvara våra frågor.

Tillsammans är vi starka, världens 11:e rikaste. Det ger möjligheter, om vi tar det tillvara. Vi ska agera tillsammans när det är smartast och var för sig när det är klokast. Efter midsommar kommer vi att starta arbetet med att ta fram en ny internationell strategi för Norden. Det är ett oerhört spännande arbete som väcker många frågor ­- när är det smartast, och i förhållande till vem eller vilka är det bäst att agera tillsammans? Finns det områden där en kan representera alla, eller måste alla alltid vara med för att det ska kännas som att Norden är representerad? Jag ser mycket fram emot det här arbetet.

Norden har en riktig guldklimp - tilliten. Det finns ett stort förtroende för Norden. Det är ett kapital vi måste vårda och som ger oss försprång både i affärer och politiskt. Den interna tilliten behöver vi också arbeta med och använda själva. För att ha ett riktigt gott samarbete så måste vi kunna lita på varandra fullt ut. Det är en grund för allt, från att våga lita på varandras utbildningssystem, bedömningar i flyktingpolitik till säkerhetspolitiska överväganden.

Vi har precis fått en spännande rapport om energipolitik som förre Nokiachefen Jorma Ollila skrivit. Det är en rapport som visar strategiskt och konkret på hur vi inom energipolitiken tillsammans kunde ta ledningen i världen på området om vi vågar investera och arbeta fullt ut tillsammans.

Nordens tid är nu. Vi behöver varandra mer än någonsin när omvärlden är under förändring och vi behövs för andra och vi kan också ta tillvara möjligheter när omvärlden förändras. Vi behöver ett starkt Norden. Precis som i ett äktenskap så kan vi inte ta kärleken mellan oss för given. Vi behöver arbeta med våra relationer och förtroendet mellan oss. Därför har jag gjort en extra satsning i år på att hålla ihop Norden och träffat så många nationella delegationer som möjligt. Jag har bland andra besökt Färöarna och Grönland med stort intresse lyssnat på hur de upplever sina roller i det nordiska samarbete och på vilka sätt vi kunde jobba för att förbättra och utveckla samarbetet.

Nu nalkas sommaren och sommaren är de politiska festivalernas tid. Vi har redan varit på Bornholm och diskuterat gränshinder och Norden i EU. Framför oss har vi Almedalen på Gotland, Suomi Arena i Björneborg, Arendal i Norge och folkmötet på Island. Det är fina tillfällen att komma nära människorna runt om i Norden.

Men före det har vi lite halvtidsvila och kraftsamling för kommande spännande utmaningar.

Njut av sommaren!

Britt Lundberg, Nordiska rådets president