Dokumentåtgärder
Maj, 2017

Grönland vill vara ett eget land i Norden

Det är lätt att bli förälskad i Grönland och alla fantastiska människor som bor på världens största ö. Jag var där alldeles nyligen och pratade om Norden och det nordiska samarbetet med grönlänningarna.

Britt Lundberg på Grönland
Fotograf
Nils Baum, Bureau for Inatsisartut.

En grönländsk man som jag talade med ansåg att den nordiska gemenskapen är viktig, trots Grönlands närhet till Kanada och det tilltagande samarbetet mot väst. Framför allt såg han den nordiska välfärden och det öppna Norden som viktigt.

Mannen medgav att Grönland har en god bit att gå innan också de har en riktigt god välfärd, men han berättade stolt att Grönland redan nu har gratis sjukvård, medicin och tandvård för sina invånare.

Grönland är en del av Danmark och har självstyrelse sedan snart 40 år tillbaka ("hjemmestyre" sedan 1979). Det betyder att Grönland självständigt lagstiftar om frågor som - om man ska formulera det enkelt - ligger nära grönlänningarnas vardag (såsom utbildning, sociala frågor, näringsliv, trafik, kultur o.s.v.).

År 2009 utvecklades "hjemmestyret" till ett självstyre som betyder att Grönland bland annat äger rättigheterna till alla naturresurser. I stället beslutade man att om Grönland tar över ytterligare behörigheter av Danmark så får Grönland också självt finansiera dem. Tidigare finansierades de av Danmark.

När vi kom till Grönand landade vi mitt i en spännande och historisk dag på Grönland. Den 26 april offentliggjorde och tillsatte Grönland sin författningskommission, som ska ta fram en konstitution för ett självständigt Grönland. Stämningen är förväntansfull och grönlänningarna andas entusiasm och framtidstro.

Det finns en stark längtan efter ett eget land med en egen konstitution - och jag noterade att grönlänningarna alltid talade om Grönland som ett land. Tidtabellen för arbetet med konstitutionen är inte slutligt fastställd. Det viktigaste är att arbetet görs ordentligt och att det förankras grundligt hos det grönländska folket.

Vi träffade också oppositionen. Även den vill ha självständighet för Grönland, men vill först försäkra sig om att man klarar ekonomin och att säkerhetspolitiken är under kontroll. Oppositionen vill vara säker på att välfärden inte blir lidande om Grönland blir självständigt.

Grönland får i dag ett ekonomiskt tillskott från Danmark som utgör över 3 miljarder kronor av Grönlands budget på drygt 6 miljarder.

När vi var på plats var det meterhöga snödrivor på Grönland trots att maj var i antågande, men fågelsången vittnade om att en ny årstid var på väg. Den nordiska delegationen kände sig varmt och mycket väl mottagen i det grönländska parlamentet Inatsisartut.

Vi fick ta del av ett spännande och djuplodande program som gav oss viktig och utökad kunskap om en annorlunda men mycket viktigt del av Norden. Vi förde också givande diskussioner om Grönland i det nordiska samarbetet och hur det skulle kunna utvecklas ytterligare.

Britt Lundberg, Nordiska rådets president