Dokumentåtgärder
Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danska.

Videoer

Videoer fra og om Ungdommens Nordiske Råd.


Intervju med Anna Abrahamsson, Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd fokuserar på arbetsmarknadsfrågor 2014

Ny præsident i Ungdommens Nordiske Råd, Silja B. Sandelin om ungdomsarbejdsløshed

Ungdommens Nordiske Råds præsident kommenterer på Nordisk Råds session

Erik Winther Paisley om Ungdommens Nordiske Råds arbejde 2011/2012

Ungdommens Nordiske Råds præsident om de åbne nordiske samfund

Minna Lindberg om at dansk politi ber mennesker med såkalt utenlandsk utseende om pass

Minna Lindberg om det hviderussiske valg i december 2010

Minna Lindberg om at en stor del av befolkningen i Norden stiller seg positiv til en nordisk union

Fredrik Bjørnebekk, medlem av presidiet i UNR

Minna Lindberg, gjenvalgt president i Ungdommens nordiske råd

Ungdommens nordiske råds sesjon i Reykjavik 2010

Om Ungdommens Nordiske Råd

Minna Lindberg, præsident for Ungdommens Nordiske Råd (UNR), om Islandske deltagere i UNRs arbejde

Nordisk Råd bør ledes af en folkevalg præsident mener Ungdommens Nordisk Råd