Dokumentåtgärder

Nomineringsformulär för Nordiska rådets miljöpris 2018

I år utdelar Nordiska rådet sitt miljöpris för 24:e gången. Vem som helst kan föreslå kandidater för priset som är på 350 000 danska kronor.

Livet i havet är tema för Nordiska rådets miljöpris 2018

Nordiska rådets miljöpris 2018 ges till ett företag, en organisation eller en person, som gör en insats för att skydda livet i havet.

Sista datum för att skicka in förslag är den 14 maj.

Forslagsstiller (innstiller)
Företag, organisation eller en person som foreslås (innstilt):
Hur uppfyller initiativet kriterierna för priset med hänsyn till effekt, nyskapande, skalbarhet och potential samt relevans?

Ta hänsyn till kriterierna nedan i din motivering för nomineringen, som får vara högst en A4-sida. 

  1. Effekt: Hur påverkar initiativet de utmaningar som livet i havet står inför?
  2. Nyskapande: Hur skiljer sig initiativet från andra inom fältet?
  3. Skalbarhet och potential: Hur kan initiativet skalas vidare till andra länder och/eller branscher?
  4. Relevans: Vilket värde har initiativet för miljöarbetet i Norden?

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: