Dokumentåtgärder

Prisvinnare 2009

Nordiska rådets natur- och miljöpris 2009 tilldelas den svenska skolverksamheten I Ur och Skur. Det beslutade bedömningskommittén för miljöpriset på sitt möte i Island på onsdagen. Miljöpriset på 350 000 danska kronor, cirka 47 000 euro, utdelas i år för femtonde gången.

Fotograf
Carl Crafoord

Årets pris tilldelas ett nordiskt företag, en nordisk organisation eller person som på ett föredömligt sätt har fått människor att röra sig ute i naturen, och som har skapat en ökad förståelse för naturens betydelse i all allmänhet samt för fysisk och psykisk hälsa.

Bedömningskommitténs motivering:

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur är ett lysande exempel på en verksamhet som bidragit till barnens välmående och förståelse för naturen i en tid då allt fler upplevelser förmedlas online. I Ur och Skur bedrivs i stort sett uteslutande med utomhuspedagogik – barnens, och även institutionernas, närhet till naturen är därmed central.

I Ur och Skur är en föredömlig modell för hur man, genom upplevelser i naturen, kan bidra till barnens välmående. Det är samtidigt en modell som med fördel kan inspirera till liknande verksamhet, som det redan finns andra exempel på, i hela Norden.

Målet med I Ur och Skur är att främja barnens utveckling genom att koppla upplevelser och rörelse i naturen till kunskapsinhämtning. Genom verksamheten utvecklar barnen sina sinnen genom att lukta, se och lyssna på naturen. Allt detta bidrar till att barnen får en större förståelse för naturen och miljön. Studier visar dessutom att barn som deltar i Ur och Skur överlag är friskare än i traditionella skolor.

I Ur och Skur är den svenska riksorganisationen Friluftsfrämjandets satsning som startade år 1985.  I dag omfattar verksamheten omkring 200 skolor av vilka de flesta är förskolor, totalt cirka 30 000 barn och vuxna.

Sammanlagt 63 kandidater nominerades i våras i den första omgången av miljöpriset, och av dem gick nio kandidater vidare till finalrundan.

Natur- och miljöpriset är ett av Nordiska rådets fyra pris – de tre övriga prisen utdelas inom litteratur, film och musik. Miljöpriset gick i fjol till det isländska företaget Marorka.

Målet för miljöpriset, som delades ut för första gången år 1995, är att stärka medvetenheten om natur- och miljöarbetet i Norden. Miljöpriset och de tre övriga nordiska prisen överräcks till vinnarna vid en ceremoni under Nordiska rådets session i Stockholm i slutet av oktober.

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-post: