Dokumentåtgärder

Nordiska rådets sekretariat

Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten

Postadress
Nordisk Råd
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark
Telefon
+45 33 96 04 00
E-post
nordisk-rad(at)norden.org

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Beate Christine Wang Seniorrådgivare Norsk
Bente Øxseth Koordinator Norsk
Birthe Lien Seniorrådgivare Norsk
Britt Bohlin Rådsdirektör Svensk
Halla Nolsøe Poulsen Seniorrådgivare Färöisk
Jenny Pentler Seniorrådgivare Svensk
Johan Lindblad Seniorrådgivare Svensk
Maj Børner Koordinator Dansk
Marjaana Mäkelä Koordinator Finsk
Michael Matz Seniorrådgivare Svensk
Nicolai Stampe Qvistgaard Seniorrådgivare Dansk
Randi Fromholt Rindom Praktikant Dansk
Tina Bostrup Kontorschef med speciellt ansvar Dansk
Tine Bjerregaard Sekretariatskoordinator Dansk
Torkil Sørensen Seniorrådgivare Dansk
Tryggvi Felixson Seniorrådgivare Isländsk
Tuula Vesala Koordinator Finsk

Kontakt

Tine Bjerregaard
Telefon: +45 24 69 94 47
E-post: