Dokumentåtgärder

Nordiska rådets sekretariat

Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten

Postadress
Nordisk Råd
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark
Telefon
+45 33 96 04 00
E-post
nordisk-rad(at)norden.org

Personer

 Namn   Funktion   Nationalitet 
Anne-Mette Persdotter Seniorrådgivare Dansk
Åsa Eidenert Seniorrådgivare Svensk
Beate Christine Wang Seniorrådgivare Norsk
Bente Øxseth Koordinator Norsk
Birthe Lien Rådgivare Norsk
Britt Bohlin Rådsdirektör Svensk
Halla Nolsøe Poulsen Rådgivare Färöisk
Jenny Pentler Seniorrådgivare Svensk
Johan Lindblad Seniorrådgivare Svensk
Jon Jordal Student Dansk
Maj Børner Koordinator Dansk
Marie Gøgsig Grau Student Dansk
Marjaana Mäkelä Koordinator Finsk
Nicolai Stampe Qvistgaard Seniorrådgivare Dansk
Tina Bostrup Seniorrådgivare Dansk
Tine Bjerregaard Sekretariatskoordinator Dansk
Torkil Sørensen Seniorrådgivare Dansk
Tryggvi Felixson Seniorrådgivare Isländsk

Kontakt

Tine Bjerregaard
Telefon: +45 24 69 94 47
E-post: